1. akt i det politiske teater spillet som ventet

23. oktober 2014 Politik
Venstres nye mand, Sven Jensen, sikrer kaffen til sin nye sidemand i byrådet.

Venstres nye mand, Sven Jensen, sikrer kaffen til sin nye sidemand i byrådet.

Borgmester Erik Lauritzen og hans flertalsgruppe er enige om, at der skal mere politisk tyngde i Børne- og Uddannelsesudvalget og de mener samtidig, at det politiske ansvar for hjemmesygeplejen skal flyttes fra Seniorudvalget til Sundhedsudvalget. Disse to ændringer rammer ind i styrelsesvedtægterne, som er den lovgivning, kommunen styres efter. Derfor skal ændringer i den op på hele to byrådsmøder, inden de vedtages.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og det første byrådsmøde blev holdt torsdag, hvor borgmesteren lagde ud med at forklare de ændringer, der er foreslået. Dermed blev scenen sat til et såkaldt politisk teater, hvor Venstre og DF skulle komme med grunde til ikke at ændre styrelsesvedtægterne og dermed udstille flertallet som fantasiløse og meget andet.

Og flertalsgruppen skulle tale varmt for det nødvendige i at ændre lidt på tingene, selvom det er indlysende for enhver, at det ene og alene handler om at tilbage-erobre magten i de to udvalg, hvor Venstre snuppede den.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Jeg har svært ved at se ideen i at flytte den kørende hjemmesygepleje væk fra de andre kørende i hjemmeplejen”, siger Venstres Peter Jørgensen. Han ser Sundhedsudvalgets arbejde som alt det forebyggende og hjemmesygeplejen som behandlere.

“Hjemmesygeplejen har også den patientrettede forebyggelse”, siger tidligere sundhedsudvalgsformand Helge Larsen. Netop Helge Larsen og Børne- og Uddannelsesformand Erik Lorenzen mistede deres formandsposter efter Sven Jensen forlod Slesvigsk Parti og meldte sig i Venstre. Oppositionen havde pludselig fået flertal i de to udvalg og indkaldte straks til ekstraordinære udvalgsmøder, hvor de vippede formændene af pinden og satte Claus Klaris i spidsen for Sundhedsudvalget og Tage Petersen i formandsstolen i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Peter Hansen hansen forklarer, hvorfor der er det, han kalder negativt samarbejde i byrådet.

Peter Hansen hansen forklarer, hvorfor der er det, han kalder negativt samarbejde i byrådet.

“Jeg forstår godt, hvad det handler om. Nemlig at flertalsgruppen ikke kan leve med, at den ikke har både flertal og formandsposter i alle udvalg. Men i kan ikke ændre i styrelsesvedtægterne uden, der er vægtige grunde – og dem i kommer med, synes jeg er for lette”, siger Peter Hansen. Han mener, at flertalsgruppen bare har søgt efter nogle grunde til at ændre og at de så har fundet nogle meget tynde.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Venstre har forberedt en klage til Tilsynsrådet og den ryger afsted straks efter byrådsmødet og så ser vi jo, om jeres argumentation er i orden”, siger Peter Hansen.

Tomt teater

“Jeg kalder Venstres manøvre med at vælte et par formænd for tomt, hult politisk teater. Ganske som jeg tidligere sagde til SønderborgNyt. Venstre ved, vi ikke kan leve med et mindretal i nogle udvalg og så kalder Peter Hansen det for en invitation til samarbejde og en omkonstituering af hele byrådet, så Venstre kan komme ind i varmen. Det er da en underlig måde at invitere på”, siger Helge Larsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Peter Hansen er ked af, at det lige ramte Helge Larsen, da Venstre snuppede et par formandsposter. Peter Hansen fortalte, han havde læst på SønderborgNyt, at Sven Jensen roste formandens måde at lede udvalget på. Helge Larsen sørgede for, at udvalgsmedlemmer fra mindretallet fik meget synlighed blandt borgerne.

Venstre mangler fokus

Anders Brandt siger, at Venstre arbejder for splateplads og ikke for borgerne.

Anders Brandt siger, at Venstre arbejder for spalteplads og ikke for borgerne.

“Venstre har ikke fokus på opgaverne og befolkningen, men stiller bare provokerende forslag for at komme i mediernes lys”, siger Anders Brandt fra Enhedslisten.

Peter Hansen har forbavsende let ved at forklare, hvorfor Venstre bruger den strategi, som de gør.

“Samarbejdet på tværs i byrådet er negativt. Det er kun, når vi indkalder til ekstraordinære byrådsmøder eller skyder ekstra punkter ind i dagsordenen, vi får debatteret tingene sagligt”, siger Peter Hansen. Han nævner det ekstra byrådsmøde om asylcenter på kasernen som eksempel.

“Åbenbart skal vi presse jer, hvis der skal samarbejdes – og så gør vi selvfølgelig det”, siger han.

Peter Hansens partifælle, Karsten Schøn, har fuld forståelse for, at flertalsgruppen vil have magten i alle udvalg.

“I skal bare holde jer indenfor lovens rammer, når i rækker ud efter den”, siger Karsten Schøn.

Stephan Kleinschmidt fra Slesvigsk parti, der mistede Sven Jensen til Venstre, siger:

“Mon ikke Peter Hansen satte sig til skrivebordet og lavede drejebogen til det her straks, da Sven Jensen havde meldt sig ind i Venstre”.

Et flertal på 18 imod 13 stemte ændringerne af styrelsesvedtægterne igennem og fordi Anders Brandt ønsker en omkonstituering i begge de berørte udvalg, så sendes sagen videre til det kommende byrådsmøde, hvor der konstitueres påny, hvis der stadig er et flertal bag forslaget.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk