1864: Skal Istedløven smeltes og bruges til medaljer?

14. marts 2014 Kultur

14. marts 1864

Efter at have været behandlet relativt intensivt i den danske presse (herunder Fædrelandet 2. marts) har den tyske presse nu også taget historien om Istedløven op. Løven var et monument til minde om den afgørende danske sejr over de slesvig-holstenske oprørere under Treårskrigen (1848-1850). I slutningen af februar blev den skæmmet og fjernet fra sin plads i Flensborg, og som den nationalliberale avis Fædrelandet kan berette fra den tyske presse, så går snakken om dens fremtid:images (3)images (2)

Artiklen fortsætter under annoncen

”Metalvarehandler Lorenzen fra Altona, som besørgede dets [monumentets] Nedrivelse, har nu ansøgt Civilcommisairene om at maatte faae Stykkerne udleveret, men er blevet henvist til den preussiske Regering. Stykkerne ere henlagte i Stænderhuset, og et Forben, som en dansk Flensborger havde bemægtiget sig, er atter blevet skaffet tilveie. På et Andragende fra 150 tyske Beboere af Flensborg, med Kjøbmand Funcke i Spidsen, om at maatte indsmælte det og lave Medailler til Fordel for et østerrigsk og preussisk Invalidefond, have Civilcommisairene svaret, at de for Øjeblikket ikke vilde tage videre Bestemmelser.” Desuden er et dansk tilbud om at købe løven for 5000 rigsdaler blevet afslået.

Læs videre på www.1864live.dk

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
14. maj 2021 Samfund, Sønderborg

Kommunen overvejer at lukke smittesporingsenheden ned

14. maj 2021 Samfund

Sønderborg Kommunes smitteopsporingsenhed er siden marts blevet bedt om at kontakte i alt 94 borgere og ni af disse har været nye smittede, som skulle informeres om hvordan de skulle forholde sig som smittede. Det oplyser Sundhedsforvaltningen. Henvendelser til de resterende 85 borgere har været såkaldte isolationsopkald, som er en opfølgning på, hvordan det går […]

Læs mere...