ABU: Tage Petersen vil spørge ind til forholdene på stedet

7. december 2014 Uncategorized

Tidligere formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Tage Petersen, Venstre, skriver til SønderborgNyt, at det er børnenes tarv og ikke kommunens økonomi, der skal have højeste prioritet på Alssund Børne- og Ungdomscenter.

“Det betyder selvfølgelig ikke, at byrådet har givet institutionen en blanchocheck, men børnene skal have den rigtige hjælp”, skriver han.

Tage Petersen vil spørge ind til foprholdene på Alssund Børne- og Ungdomscenter.

Tage Petersen vil spørge ind til forholdene på Alssund Børne- og Ungdomscenter. Det skal være børnene og ikke økonomi, der har højest prioritet.

Flere ansatte har fortalt, at når de skriver en underretning om nogle ekstra ting, der bør gøres for et barn, så skal underretningen afleveres til deres nærmeste leder, der så retter den til, inden den sendes videre.

“Det betyder, at barnet ikke får den hjælp, der er behov for”, siger ansatte til SønderborgNyt.

Tage Petersen vil spørge ind til forholdene på Alssund Børne- og Ungdomscenter på det kommende møde i udvalget.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk