Bedre service til sejlerne i Sønderborg Havn

15. april 2015 Samfund

Sønderborg Havn har anskaffet en mobil pumpe, så lystsejlerne kan få tømt deres holdingtank, når de ligger i havn. Det har hidtil været sådan, at havnen sendte bud efter en slamsuger, når sejlere bad om en tømning – en service, som lystbådehavne skal stille til rådighed.

Foto: Kim Toft Jørgensen.

Foto: Kim Toft Jørgensen.

“Det var ikke nogen optimal løsning, for der gik jo altid et stykke tid, inden slamsugeren kunne være der, og måske stod sejlerne og ville gerne gå en tur eller sejle videre. Nu kan vore sejlende gæster betjene sig selv, når det passer dem – hente den mobile pumpe på Havnekontoret og via den tømme deres holdingtank over i havnens septictank”, siger havnemester Finn Hansen i en pressemeddelelse.

Den mobile pumpe er let at transportere – så let som en klapvogn, og også nem at håndtere.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk