Borgmesteren: Uddannelserne skal styrkes – ikke svækkes

6. oktober 2014 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Pressemeddelelse:

Sønderborg Kommune og Region Syddanmark går nu sammen imod regeringens forslag om at skære i antallet af studiepladser. Forslaget vil gå hårdt ud over de mindre uddannelsesbyer og dermed øge skævvridningen i samfundet.

Borgmester Erik Lauritzen vil have regeringen til at se, at nedskæringen på uddannelser ikke holder.

Borgmester Erik Lauritzen vil have regeringen til at se, at nedskæringen på uddannelser ikke holder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udspillet om øget brug af dimensionering på de videregående uddannelser, som uddannelses- og forskningsminister, Sofie Carsten Nielsen (R), i sidste uge fremlagde, vil ramme uddannelserne i Region Syddanmark hårdt. Derudover vil den skubbe yderligere til den centralisering, som foregår til fordel for landets store byer. Derfor opfordrer Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, og Stephanie Lose, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, nu ministeren til at kigge på sit udspil en ekstra gang

Artiklen fortsætter under annoncen

”Uddannelses- og forskningsministeren vil sikre sig, at unge begrænses i deres mulighed for at søge ind på uddannelser, hvor der er en stor risiko for, at de uddanner sig direkte til ledighed. Det er en fin tanke, som jeg helt principielt bakker op om. Men det nytter ikke noget, at det sker på bekostning af, at universiteterne lukker ned for uddannelsessteder i de mindre byer, hvor der i den grad er behov for mere uddannelse, flere nytilflyttere og højtuddannet arbejdskraft”, siger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ministeren glemmer uens vilkår

I både Region Syddanmark og i Sønderborg Kommune er der bekymring for, at en reduktion i antallet af uddannelsespladser vil ramme de mindre byers uddannelsesinstitutioner hårdt. Ifølge ministeriets tal skal der bortdimensioneres 738 studiepladser i perioden frem til 2017, men dimensioneringen kan ramme endnu hårdere, end det fremgår af ministeriets tal. Det skyldes, at optaget på de bacheloruddannelser, der giver adgang til de berørte kandidatuddannelser, er steget væsentligt i perioden 2010-2014, samt at erhvervsakademierne har haft ekstra flotte vækstrater i 2014.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Ministerens model tager ikke hensyn til, at vilkårene for uddannelse og regional udvikling er meget forskellige i Danmark. Der er risiko for, at nogle uddannelser bliver udsultet, og det vil komme til at gå ud over det uddannelsesudbud, vi har i Region Syddanmark. Faktisk vil det ramme vores landsdel urimeligt hårdt sammenlignet med resten af landet, og så er det – helt grundlæggende – den helt forkerte vej at gå i en tid, hvor trafikken i forvejen trækker i retning af de store byer”, siger Stephanie Lose.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sammenlignet med resten af resten af Danmark har Region Syddanmark et uddannelsesmæssigt efterslæb inden for de videregående alsionuddannelser. Det er én af grundene til, at Sønderborg Kommune har det som et centralt element – ikke bare at fastholde – men også at udbygge antallet af uddannelser og meget gerne i et samarbejde med Region Syddanmark. Et godt eksempel på dette er ”work-live-stay”-projektet, som sigter mod at tiltrække veluddannet arbejdskraft til regionen. Særligt i forhold til Esbjerg og Sønderborg er der afsat tre mio. kr. til initiativer, der skal skaffe flere ingeniører, som er en mangelvare i begge kommuner.

Ministeren kaldes til møde

Stephanie Lose har nu taget kontakt til uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og bedt om et møde, hvor hun sammen med bl.a. Henrik Dam (rektor for Syddansk Universitet) og Birthe Friis Mortensen (rektor, UC Syddanmark) kan få lejlighed til at forelægge de syddanske synspunkter og bekymringer. Et initiativ som Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen bakker op om.

”Her i Sønderborg vil jeg og resten af byrådet tage kontakt til de enkelte partiers uddannelsesordførere og fremføre, hvor store problemer Syddanmark får, hvis ministerens udspil bliver til virkelighed i sin nuværende form. Jeg håber – og har en klar forventning om – at ministeren vil kunne se, at udspillet i sin nuværende form ikke er holdbart”, siger Erik Lauritzen.

28. februar 2024 Sønderborg, Frivillige

Unge ensomme kan få hjælp af andre unge

28. februar 2024 Sønderborg

Vi er nødvendige, fordi der er rigtigt mange unge i Sønderborg, som er ensomme. Og det bliver ikke lettere at håndtere, når ensomhed blandt unge er et tabu, siger tre unge kvinder, som er frivillige i foreningen Ventilen, Ven-til-en, der holder til i Mejeriet. “Når der er ensomme unge, der hører om os, så går […]

Læs mere...