Danfoss går med i ansøgningen om et sydjysk erhvervsfyrtårn

13. oktober 2021 Erhverv

I september indgik erhvervsminister Simon Kollerup og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en aftale om, at der skal laves otte, regionale erhvervsfyrtårne i Danmark, som alle skal dyrke regionale styrker og potentialer for vækst og nye arbejdspladser.

Økonomien til fyrtårnene skal udbydes i åben konkurrence på tværs af landsdele og det er afgørende med en stærk lokal forankring og det er et krav, at aktører går sammen i konsortier med ejerskab og forankring i hele den pågældende geografi. Virksomhederne Semco Maritime og Danfoss sætter sig nu spidsen for et konsortium, som vil danne et Center for Sektorkobling som Sydjyllands vision om et erhvervsfyrtårn inden for vedvarende energi og energieffektiv sektorkobling.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Sektorkoblingen er den akse, som den grønne omstilling drejer om”, siger Steen Brødbæk, koncernchef i Semco Maritime og formand for det Regionale Vækstteam i Sydjylland:

”Viden, indsigt og spidskompetencer på sektorkobling bliver afgørende for, at energisektoren kan levere den CO2-neutrale energi, som industri, transportsektor og landbrug har brug for”, siger han i en pressemeddelelse.

Den grønne omstilling betyder, at fossile energikilder som kul, olie og gas skal erstattes af vedvarende energikilder og energieffektive løsninger. For at komme bedst, hurtigst og billigst i mål er det helt afgørende at nedbringe det samlede energibehov, og sørge for, at vi får mest muligt ud af den energi, vi allerede producerer ved integrerede energisystemer, der kobler traditionelle energikilder som el-systemet, samt gas-, fjernvarme- og fjernkølenettet sammen og udnytter kildernes samlede potentiale. Det skaber fleksibilitet i systemet, fører til en hurtigere udrulning af vedvarende energi og samler omkostningerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et nyt Center for Sektorkobling vil med fordel kunne forankres i Sydjylland, hvor det vil styrke viden og udvikling af allerede eksisterende kompetencer.

”Dansk erhvervsliv er allerede førende inden for vedvarende energi og effektivisering af energiforbruget. Det er løsninger, resten af verden også har brug for i den grønne transformation, og vi kommer til at fremvise dem, når det internationale energiagentur afholder deres globale energieffektivitetskonference i Sønderborg næste år”, siger Lars Tveen, koncernchef for Danfoss’ regioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lars Tveen påpeger, at det ikke er tilfældigt, at et nyt Center for Sektorkobling placeres i Sydjylland.

”Sydjylland spiller en central rolle i den grønne omstilling bl.a. på grund af ProjectZero, som er Sønderborgs vision for, hvordan kommunens CO2-udledning kan reduceres til nul i 2029. Her har vi allerede arbejdet med sektorkobling blandt andet ved at tage overskudsvarmen fra vores datacenter, som ved fuld udbygning i 2024 kommer til at dække 25 procent af varmeforbruget på hele Danfoss”, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

En effektiv sektorkobling kræver smartere, digitale energisystemer med et mere holistisk syn på, hvordan energi produceres, forbruges og lagres. Danmark er allerede langt med at samtænke energisystemet, men langt fra målet.

”Vi står på tærsklen til en ny energikrise, og er nødt til at få mere ud af den energi, vi allerede producerer. Danmark kan også her vise vejen for resten af verden, men til at begynde med har vi nogle udfordringer, som vi skal have løst. Center for Sektorkobling skal hjælpes Danmark med at identificere både de tekniske og de politiske barrierer for sektorkobling, men centret skal også give os bedre indsigt i fordelene ved sektorkobling, og valide tal på, hvor lang sektorkobling kan hjælpe os på vejen til klimaneutralitet”, siger Lars Tveen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er klyngeorganisationen Energy Cluster Denmark, som sammen med Erhvervshus Sydjylland står for at formulere og sende ansøgningen til Erhvervsfremmebestyrelsen.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk