Debat: Der er områder i kommunen som føler sig udsultet

27. oktober 2022 Broager
Broager: Foto. Sønderborg Kommune
Broager: Foto. Sønderborg Kommune

Byrådsmedlem Erik Krogh, Venstre, skriver:

Byrådet har nu vedtaget et budget for 2023 og årene frem mod 2026. Desværre levner det ikke plads til nævneværdige kommunale anlægsinvesteringer de kommende år, det må vi bare erkende. Der er ellers vedtaget bystrategier for Broager, Gråsten, Nordborg/Nordals og Augustenborg og flere er undervejs alle med fokus på bosætning og udvikling. Disse strategier kan ikke udmøntes med nævneværdige kommunale investeringer i de kommende år. Det må bare ikke tage modet fra os, vi skal udvikle og skabe vækst med øget tilflytning for øje, som også er beskrevet i byrådets vision for de kommende år.

Der er nogle områder i kommunen, der føler sig udsultet, herunder den vestlige del af kommunen der udgør fastlandsdelen. I Broager er der ikke blevet udstykket en byggegrund eller udlagt arealer til andre boligformer siden 2012. Det har givet et stort efterslæb og det kommer til udtryk ved, at mange der bor i Broagerområdet fortsat gerne vil blive boende her, men ikke har mulighed for at flytte til tidsaktuelle boligtyper, når parcelhuset bliver for stort eller der er andre årsager til boligskifte. Der mangler både eje- eller lejeboliger og behovet er stigende. Der skal også indtænkes arealer til parcelhusbyggeri.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi har måske sovet lidt i timen, men de tidligere byråd har ikke fundet det interessant at skabe mulighed for bosætning i Broager og det har heller ikke været indtænkt i de tidligere Kommuneplaner. I 2018 vedtog det daværende byråd en bystrategi for Broager og det er vi glade for, men den blev heller ikke en del af Kommuneplanrevisionen i 2019.

Det er nu vi skal reagere, hvis der skal ske udvikling og bosætning i Broager og andre områdebyer. Dette var et af mine budskaber ved valgkampen sidste efterår. Der er også kommet mange kommentarer til planstrategiarbejdet kan vi se i medierne, så fint! Den kommende Kommuneplan der er under udarbejdelse, skal vedtages i løbet af foråret og da er det meget vigtigt, at vi får indarbejdet arealer der kan bruges til boligbyggeri og boligudvikling. Vi skal gøre det interessant for investorer og entreprenører, at investere i vores kommune, dermed er det vigtigt, at vi har nye områder og bynære arealer indarbejdet i den kommende kommuneplan, så der kan skabes nye og attraktive boliger/boligformer.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
1. december 2022 Kultur, Augustenborg

Børn og barnlige sjæle er velkomne til julefest i Kultursalen

1. december 2022 Kultur

Augustenborghallerne inviterer børn og barnlige sjæle til juletræsfest nu på lørdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Kultursalen i Augustenborghallerne. Sidste weekend var der juletræstænding i Slotsparken, men på lørdag er det Augustenborghallernes tur til at fejre julens komme. Det skriver halbestyrelsen i en pressemeddelelse. Juletræsfesten vil vanen tro være med masser af musik, sanglege […]

Læs mere...