Debat: Sønderborg Kommune og Danfoss går hånd i hånd i opgangstider og nedgangstider

30. september 2022 Sønderborg

Borgmester Erik Lauritzen skriver:

Jeg er nu i et par indlæg her på SønderborgNYT –senest i et indlæg af Ingrid Johansen, Venstrebyrådsmedlem, blevet citeret for at kommunens udfordrede økonomi skyldes lave lønninger på Danfoss. Det er naturligvis langt fra sandheden. Langt fra det jeg har sagt og langt fra rigtigt.

Danfoss har en enorm og afgørende betydning for kommunen. Den enorme udvikling og forandring kommunen har gennemgået de seneste år skyldes for en stor del det stærke samarbejde mellem Danfoss, Kommunen og andre gode partnere. I krisetiderne rammes kommunen når Danfoss skruer ned og i opgangstider på Danfoss smitter det heldigvis af på hele kommunen. Vi lever så at sige i symbiose og det nyder vi godt af alle.

Når jeg bliver tillagt at mene at Danfoss er skyld i de aktuelle pressede kommunebudgetter så vil jeg gerne på det kraftigste mane det i jorden.

Udsagnet er taget ud af en sammenhæng. Nemlig fra et møde om kommunens økonomi hvor jeg forklarede at den højkonjunktur, vi har oplevet gennem nogle år i Danmark, generelt har øget skatte grundlaget og dermed skatteindtægterne i kommunen og i alle kommuner. Men jeg forklarede også at fremgangen ikke har været lige så stor som i rigtig mange af de kommuner vi ellers sammenligner os med. Det skyldes især at vi har den erhvervsstruktur vi har, med fortsat mange produktionsvirksomheder. Det nyder vi godt af på mange måder og det skaffer arbejde til rigtig mange uden de høje uddannelser. Sådan har det været gennem mange år.  I tidligere tider var det JF, slagterier og mejerier, SOLO fabrikken, kamgarnsspinderiet og i de seneste årtier er det først og fremmest Danfoss og Linak

Artiklen fortsætter under annoncen

I snakken med mødedeltagerne om hvorfor skattegrundlaget – altså borgernes indkomster- i Sønderborg kommune ikke ligger så højt som i mange andre kommuner, var mit budskab, som jeg gerne gentager, at det er et faktum at kommuner med mange ufaglærte og lavtuddannede arbejdere i vore mange industrivirksomheder igennem årene og stadig betyder at indkomsterne ligger lavere. Jeg nævnte naturligvis Danfoss som med de heldigvis mange, mange ansatte de har jo har afgørende betydning for lønniveauet i området. Jeg sagde ikke at Danfoss er skyld i kommunens anstrengte økonomi og jeg vil gerne understrege at hvis det ikke var for Danfoss og Danfoss fonden så havde det ikke været muligt at skabe de store forandringer af vores kommune i disse år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danfoss og de mange andre stærke industrivirksomheder i kommunen er i en rivende udvikling. Og de er især i en forvandling fra manuelt produktionsarbejdspladser til højtspecialiserede og teknologiske produktionsanlæg og med højt uddannet personale. Det vil på sigt også betyde højere gennemsnitslønninger, bedre levevilkår og ja-flere skatteindtægter til den fælles velfærd. Det er det jeg og vi arbejder på og jeg glæder mig til sammen med både Danfoss og de mange andre aktører i kommunen at forsætte den gode udvikling. Og et PS: Den kommunale økonomi tager jeg ansvaret for sammen med byrådet. Jeg kommer aldrig til at skubbe det ansvar over på andre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg kan så i øvrigt forstå at Ingrid Johansen fra Venstre er faldet ned fra det træ hun kravlede op i for nogle uger siden, hvor hun manede til ordentlighed i debatten og udtrykte: ”Med deres negative kampagne er socialdemokraterne i stor stil med til at gøre politik til en råbeklub med splittende retorik”.

Hov hvor blev den gode stil af Ingrid Johannsen?

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
1. december 2022 Kultur, Augustenborg

Børn og barnlige sjæle er velkomne til julefest i Kultursalen

1. december 2022 Kultur

Augustenborghallerne inviterer børn og barnlige sjæle til juletræsfest nu på lørdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Kultursalen i Augustenborghallerne. Sidste weekend var der juletræstænding i Slotsparken, men på lørdag er det Augustenborghallernes tur til at fejre julens komme. Det skriver halbestyrelsen i en pressemeddelelse. Juletræsfesten vil vanen tro være med masser af musik, sanglege […]

Læs mere...