Debat: Vil de virkeligt have dem i job?

16. marts 2016 REGIONALT

Socialdemokrat og regionsrådsmedlem, Jørn Lehmann, skriver:

Kontanthjælpsloftet, det andre kalder ”moderne kontanthjælp” står i skrivende stund højt på den politiske dagsorden. Trods protester fra adskillige interessegrupper, herunder især Dansk Handicap, ser det desværre ud til at forslaget vedtages stort set uændret. Formålet skulle efter sigende være at motivere ledige til at søge et arbejde, for ”Det skal kunne betale sig at arbejde”, som det også hedder i begrundelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jørn Lehmann.

Jørn Lehmann.

Umiddelbart står det klart for de fleste, at det generelt kan betale sig at arbejde, og at langt de fleste reelt ønsker sig et arbejde. Tilsyneladende gælder det ikke forslagsstillerne. Men for os andre opfattes begrundelsen som endnu et stærkt angreb på den gruppe af vore medborgere, som grundet særlige omstændigheder har svært ved at leve op til de krav, der generelt stilles på arbejdsmarkedet.

Når man så strammer kontanthjælpen for at motiverer borgere på kontanthjælp til at søge arbejde, hvilke job er der så reelt til rådighed for unge og andre med særlige behov? Fra det offentlige har svaret hidtil været krav om sociale klausuler, især når det offentlig udbyder serviceydelser og anlægsopgaver. Sideløbende er der internt i det offentlige stillet krav om flere jobs målrettet borgere med nedsat arbejdsevne.

I Region Syddanmark er der ca. 25.000 ansatte. Tilbage i 2010 drøftede man første gang retningslinjer for sociale klausuler. I begyndelsen af indeværende år er der politisk bedt om en opfølgning på de vedtagne klausuler.

Nedslående tal

Redegørelsen er både overraskende og især dybt nedslående. Antallet af ansatte på særlige vilkår i Region Syddanmark er således faldet med 25 pct. fra 2010 til 2014. Det samme gælder for øvrige regioner. For kommunerne er der sket et fald på 23 pct. siden 2010. Størst er faldet i gruppen af ekstraordinære ansatte, som er mere end halveret fra 2010 til 2014.

I regionerne er antallet af ansatte i fleksjob faldet med 16 pct, i Region Syddanmark med 14 pct. Kommunerne har i samme periode har haft en svag stigning på ca. 3 pct. Men helt slemt bliver det for antallet af ansatte med en restarbejdsevne mellem 1 og 5 timer, her har Region Syddanmark kun 4 ansatte!

 Region Syddanmark 2010 2014
Ekstraordinært ansatte (1) 162 72
Fleksjob (2) 469 401
I alt 631 473

 

  • Ekstraordinært ansatte er defineret som personale, hvor der sker lønrefusion fra staten, og som ikke er overenskomstdækkede (løntilskud, skånejob, servicejob).
  • Fleksjob er job til personer med varig nedsat arbejdsevne, som ikke kan klare beskæftigelse på normale vilkår og hvor det heller ikke via f.eks. revalidering er muligt at omplacere eller opkvalificere til beskæftigelse på normale vilkår.

Tallene står således i skarp kontrast til de mange udmeldinger om at der er brug for alle, uanset at man kun har en meget lille restarbejdsevne. Og helt grotesk bliver det, når man sammenkæder tallenene med begrundelsen for at indføre den såkaldte ”Moderne Kontanthjælp”. Taberne bliver unge og andre borgere med særlige behov, der nu beviseligt er stærkt på vej mod en reel udstødelse af arbejdsmarkedet, trods mange politiske festtaler om det modsatte.

Man kan få den kætteriske tanke, at den egentlige årsag skyldes, at man statistisk ønsker at have så stor en ledighedsstyrke som overhovedet muligt, for at modstå pres om lønstigninger. Medmenneskeligt er dette endnu et misbrug af dem, der har det svært nok i forvejen.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk