Debatindlæg: Klipning af græs kan og skal gå hånd i hånd med biodiversitet, trafiksikkerhed og fremkommelighed

29. august 2019 Sønderborg

Byrådsmedlemmerne Aase Nyegaard, Fælleslisten, Rikke Lock Harvig, Socialdemokratiet, og Dieter Jessen fra Slesvigsk Parti, skriver:

I foråret 2019 udkom en rapport fra FN om globale problemer med biodiversitet. Flere og flere arter af dyr og planter bliver udryddet. Det gælder også i Danmark, hvor naturen er under stærkt pres. Vi har ganske vist enkelte områder, også store områder, med høj naturværdi.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men disse områder er ikke forbundet med hinanden, fordi de er afskåret af landbrugsarealer.

Her kan rabatter, skråninger og grøftekanter spille en afgørende rolle. Sammenlagt forvalter Danmarks kommuner 70.000 km vej med rabatter på begge sider. Disse er blevet forvaltet noget ensidigt siden 70’erne – med fokus på klipning 1-2 gange årligt – ikke med fokus på, at det er mange kilometer natur, vi forvalter. Det kan vi gøre meget bedre. Og det skal vi!

Vi i Fælleslisten, Slesvigsk Parti og Socialdemokratiet ønsker at blive meget bedre til at vedligeholde disse områder, så vi tilgodeser naturen i langt højere grad. Det vil givetvis skabe en overgangsperiode, hvor vi skal ”lære”, hvordan vi gør. Det kan vi kun ved at lytte til borgerne, fagfolk og indgå i tværfaglige netværk. Vores mål er at trafiksikkerhed, fremkommelighed og øget biodiversitet skal gå hånd i hånd.

Vi vil naturligvis alle gerne kunne færdes på vores stier til fods, på cykel eller på anden vis. Det dur ikke, at vi har stier rundt omkring i kommunen, som er ufremkommelige. Der skal være ordentligt udsyn og fremfor alt god trafiksikkerhed. Omvendt skal vi til at ændre vores opfattelser af hvordan og hvor meget vi vedligeholder forskellige arealer og hvad der er ”ordentligt”. Naturen er ikke ordentlig.

I flertalsgruppen mener vi, at det er oplagt, at landsbylaug, grundejerforeninger eller andre borgergrupper bliver inddraget i plejen, der hvor det giver mening. Det kan f.eks. være arealer langs gader, fortove og grønne plæner i byerne, og altid i tæt samarbejde med kommunen.

Hvis vi sammen støtter op omkring dette, kan vi skabe langt bedre betingelser for naturen og få artsrige rabatter, skråninger og grøftekanter langs stier og veje. Arealer, der nu er en torn i øjet for mange, kan i fremtiden blive rekreative og fungere som store naturoplevelser for både lokale og turister. Det vil vi tage med ind i de kommende budgetforhandlinger.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk