Debatindlæg: Klipning af græs kan og skal gå hånd i hånd med biodiversitet, trafiksikkerhed og fremkommelighed

29. august 2019 Sønderborg

Byrådsmedlemmerne Aase Nyegaard, Fælleslisten, Rikke Lock Harvig, Socialdemokratiet, og Dieter Jessen fra Slesvigsk Parti, skriver:

I foråret 2019 udkom en rapport fra FN om globale problemer med biodiversitet. Flere og flere arter af dyr og planter bliver udryddet. Det gælder også i Danmark, hvor naturen er under stærkt pres. Vi har ganske vist enkelte områder, også store områder, med høj naturværdi. Men disse områder er ikke forbundet med hinanden, fordi de er afskåret af landbrugsarealer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her kan rabatter, skråninger og grøftekanter spille en afgørende rolle. Sammenlagt forvalter Danmarks kommuner 70.000 km vej med rabatter på begge sider. Disse er blevet forvaltet noget ensidigt siden 70’erne – med fokus på klipning 1-2 gange årligt – ikke med fokus på, at det er mange kilometer natur, vi forvalter. Det kan vi gøre meget bedre. Og det skal vi!

Vi i Fælleslisten, Slesvigsk Parti og Socialdemokratiet ønsker at blive meget bedre til at vedligeholde disse områder, så vi tilgodeser naturen i langt højere grad. Det vil givetvis skabe en overgangsperiode, hvor vi skal ”lære”, hvordan vi gør. Det kan vi kun ved at lytte til borgerne, fagfolk og indgå i tværfaglige netværk. Vores mål er at trafiksikkerhed, fremkommelighed og øget biodiversitet skal gå hånd i hånd.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi vil naturligvis alle gerne kunne færdes på vores stier til fods, på cykel eller på anden vis. Det dur ikke, at vi har stier rundt omkring i kommunen, som er ufremkommelige. Der skal være ordentligt udsyn og fremfor alt god trafiksikkerhed. Omvendt skal vi til at ændre vores opfattelser af hvordan og hvor meget vi vedligeholder forskellige arealer og hvad der er ”ordentligt”. Naturen er ikke ordentlig.

I flertalsgruppen mener vi, at det er oplagt, at landsbylaug, grundejerforeninger eller andre borgergrupper bliver inddraget i plejen, der hvor det giver mening. Det kan f.eks. være arealer langs gader, fortove og grønne plæner i byerne, og altid i tæt samarbejde med kommunen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis vi sammen støtter op omkring dette, kan vi skabe langt bedre betingelser for naturen og få artsrige rabatter, skråninger og grøftekanter langs stier og veje. Arealer, der nu er en torn i øjet for mange, kan i fremtiden blive rekreative og fungere som store naturoplevelser for både lokale og turister. Det vil vi tage med ind i de kommende budgetforhandlinger.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
10. december 2022 Sønderborg, Frivillige

Det kommende folkekøkken kan rykke ind i Frivillighedens Hus

10. december 2022 Sønderborg

Sønderborg Kommune støtter op om et folkekøkken i Sønderborg, som vil udlevere mad til kommunens udsatte borgere og kommunen stiller Frivillighedens Hus til rådighed for folkekøkkenet, der åbner i januar. Det er blevet meget dyrere at leve. Inflationen er høj, og det er samtidig blevet dyrere at bruge varme og strøm. Det rammer også de […]

Læs mere...