Det Europæiske Ungdomsparlament kommer til Sønderborg

9. marts 2018 Politik

Under titlen: ’Welcome to Young Europe’ finder der fra den 15. – 17. marts en stor EYP-konference sted i Sønderborg.

Omkring 110 unge og organisatorer fra forskellige europæiske lande deltager i dagene, skriver EUC Syd i en pressemeddelelse.

Det Europæiske Ungdomsparlament (European Youth Parliament, EYP) er et EU-uddannelsesprogram, der samler unge fra Europa for at diskutere aktuelle emner, danne venskaber, skabe internationale og interkulturelle kontakter og udveksle politiske ideer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Deltagere bliver delt op i hold, som hver får et emne, de skal behandle. Medsendt er en oversigt over de 8 emner, fx: Brexit, bæredygtighed, demokratiske brist og grænseoverskridende samarbejde.

Programmet:

Torsdag den 15. marts: Teambuilding: Konferencen starter officielt. De delegerede (eleverne) inddeles i hold/udvalg og laver teambygningsaktiviteter.

Fredag den 16. marts, 8.15-17.00 – Fredagskomité: De unge samles i udvalg og diskuterer deres tildelte emne. De skal forstå problemet, dele deres synspunkter, tænke, lytte og gå på kompromis med hinanden for endeligt at lave en formel løsning på deres problem – præcis som det sker i EU-Parlamentet.

Lørdag den 17. marts, kl. 9.20-18 Generalforsamling – afslutning på Alsion: Deltagerne samles i auditorium, hvor hvert udvalg fremlægger og forsvarer egen beslutning foran de øvrige delegerede. De andre delegerede angriber eller forsvarer beslutningen, for eller imod og stiller spørgsmål. Ved afslutningen af hver debat vil der være en afstemningsprocedure der afgør, om en beslutning kan vedtages eller ej.

Fra EUC Syd deltager godt 60 af vores elever både fra Det Tekniske Gymnasium (htx) og fra det engelsksprogede gymnasium, International Baccalaureate (IB).

EYP tilskynder, at unge i Europa har initiativ og selvstændig tænkning, og et af formålene med arrangementet er at øge bevidstheden om aktuelle spørgsmål i og ud over EU’s grænser.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk