Er positiv forskelsbehandling af mindretallets skoler lovlig?

18. februar 2020 Uddannelse

I Sønderborg Kommune har det tyske mindretals skoler gratis adgang til de kommunale idrætsfaciliteter og SønderborgNYT  har i midten af januar bedt forvaltningen forklare, hvorfor kommunen betaler for mindretallets skolers brug af faciliteterne, når andre privat- og friskoler ikke får samme tilbud.

Forvaltningen har ikke svaret, men det har to byrådsmedlemmer. Det er Jesper Kock og Jesper Smaling.

“Vi vurderer, at det er lovligt. Dette område er ikke præciseret i lovgivningen, Måtte man mene, at det er ulovligt, så er det fordi, man ikke må forskelsbehandle. Altså alle friskoler skal stilles lige. Når de tyske skoler og institutioner i Sønderborg kan bruge idrætsfaciliteterne gratis, så er det på baggrund af København-Bonn-erklæringerne fra 1955. Erklæringerne siger ikke, at vi skal, men det er de erklæringer, som vi lægger som retsgrundlag for den positive forskelsbehandling. Byrådet kan dog til enhver tid ændre på servicetilbudet til de tyske skoler og institutioner”, skønner byrådsmedlem Jesper Kock fra Socialdemokratiet, der tilføjer, at udtaler sig som lægmand.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det samme gør næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget, Jesper Smaling, der siger:

”Jeg er enig med Jesper Kock i, at de særlige hensyn, der tages ,er med baggrund i København-Bonn-erklæringen som retsgrundlag.  Jeg går naturligvis ud fra, at der er lovhjemmel for den praksis. At samme praksis er ændret i Aabenraa Kommune, har jeg ikke kendskab til, men det vil jeg undersøge”, sagde han i midten af januar.

Statsforvaltningen mener noget andet

Når en kommune ønsker at ligestille folkeskoler og mindretallets skoler i brugen af idrætsfaciliteter, så skal det – ifølge et notat fra forvaltningen i Aabenraa Kommune – ske indefor de rammer, som Statsforvaltningen har bestemt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Statsforvaltningen har i 2012 oplyst, at friskoleloven udtømmende gør op med kommunernes fortsatte mulighed for at yde støtte til friskoler – herunder også det tyske mindretals skoler.

Når skolers adgang til idrætsfaciliteter skal harmoniseres, betyder det derfor, at skolerne – uanset om det er en folkeskole, en friskole eller en af mindretallets skoler – skal have mulighed for at gøre brug af en ens tildelt mængde timer i haller eller gymnastiksale, der er tildelt ud fra ens principper.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sender en regning

Det betyder ikke, at kommune skal betale for privat- og friskolernes eller det tyske mindretals friskolers brug af faciliteterne. Privat- og friskoler samt det tyske mindretals skoler skal betale en pris, der afspejler udgiften til kommunal drift pr. time. Prisen er skrevet ind i hallernes aftaler, står der i notatet.

For at sikre ligestilling i forhold til betaling, har Aabenraa Kommune i virksomheds- og driftsaftaler mellem kommunen, de kommunale institutioner og de selvejende idrætsfaciliteter skrevet faste timepriser ind, som privat- og friskoler samt mindretallets skoler får en regning på.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
23. maj 2022 112, Nordborg

Ild i skorsten på Nordals

23. maj 2022 112

Mandag kort før klokken 18:30 rykkede Nordborg Frivillige Brandværn til Drejkobbel på Nordals og det samme gjorde stigevognen fra Sønderborg Brand og Redning. “Der kom en melding om en skorstensbrand og da vi kom frem var der ikke længere flammer, men blot nogle gløder”, siger indsatsleder Jesper Grau fra Sønderborg Brand og Redning til SønderborgNYT.. […]

Læs mere...