Flere flygtninge og indvandrere rejser tilbage til hjemlandet

7. november 2019 Samfund

Flygtninge og indvandrere har mulighed for at vende tilbage til deres hjemland med økonomisk støtte fra Danmark. Det har foreløbig 11 borgere i Sønderborg Kommune benyttet sig af i 2019.  Det er en markant stigning i forhold til tidligere år, hvor 3 – 6 personer årligt er vendt tilbage til hjemlandet.

Repatriering betyder, at flygtninge og indvandrere frivilligt vælger at flytte tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland. Repatriering er en del af Sønderborg Kommunes integrationsindsats. I integrationsindsatsen er fokus på, at flygtninge og familiesammenførte bevarer og udvikler deres faglige, sproglige og personlige kompetencer. Samtidig er det vigtigt, at borgerne bevarer deres ansvar og engagement i både deres arbejds- og fritidsliv. Alt det er også vigtige parametre for en succesfuld tilbagevenden til hjemlandet, såfremt borgeren ønsker det på et tidspunkt, skriver Sønderborg Kommune.

Artiklen fortsætter under annoncen

Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem. Vejledningen skal sikre, at borgerne har en god plan for tilbagevenden, der bl.a. sikrer børnenes skolegang og muligheden for at forsørge sig selv. Dette foregår i et samarbejde mellem kommunen og Dansk Flygtningehjælp. Det er Dansk Flygtningehjælp, der vurderer, om hjemlandet og det konkrete geografiske område er sikkert at vende tilbage til.

Artiklen fortsætter under annoncen

”I 2019 har personalet i jobcentret og udvalgte ressourcepersoner i kommunen været på et kursus, der gør dem i stand til at vejlede borgerne om mulighederne for frivilligt at vende hjem til oprindelseslandet. Der er også lavet internt informationsmateriale, så for eksempel en SOSU-assistent kan vejlede en ældre borger, der ytrer ønske om at rejse tilbage til hjemlandet. Det er rigtig dejligt, at disse borgere vil hjem”, siger Jan Prokopek Jensen, formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Repatriering er en god mulighed for borgere, der ønsker at vende tilbage til deres hjemland. I Sønderborg Kommune er det traditionelt ældre enlige og ægtepar, der er vendt hjem for at tilbringe alderdommen i hjemlandet. I de senere år har vi også oplevet, at unge, voksne og familier med børn har besluttet at vende hjem. Økonomisk er det ikke en belastning for kommunen, idet staten refunderer kommunens udgifter til repatriering og etablering i hjemlandet. Kommunen får også 25.000 kr. fra staten for hver borger, der vender tilbage til hjemlandet”, siger Niels Ole Bennedsen, næstformand i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Artiklen fortsætter under annoncen

De tre lande som flygtninge og indvandrere sidste år oftest vender tilbage til er Tyrkiet, Somalia og Bosnien-Hercegovina. I 2019 har også syriske flygtninge valgt at repatriere.

Borgere, der ønsker information om muligheden for at vende tilbage til hjemlandet, kan henvende sig til Integrationscenterets fagkoordinator Nouhal Abdul Rahman på tlf. 2790 6393 eller mail noab@sonderborg.dk.

 Fakta:

Repatrieringsordningen har eksisteret siden 1999, men er løbende blevet revideret, senest i 2019, hvor også flygtninge med midlertidig opholdstilladelse og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab blev omfattet af ordningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med opholdstilladelse i Danmark er omfattet af ordningen. Voksne får op til 139.274 kr. til at starte et nyt liv op i hjemlandet. Børn får 42.476 kr. Der er også mulighed for at få støtte til rejseudgifter, transport af ejendele, køb af bohave og erhvervsudstyr, sygeforsikring i fire år, medicin til 1 års forbrug og støtte til børns skolegang i fire år. Det er en forudsætning for økonomisk hjælp, at man ikke har en personlig formue på over 50.000 for enlige og 100.000 kr. for ægtefæller.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
28. november 2021 Erhverv, Sønderborg

Små og mellemstore virksomheder i Sønderborg mødes af klimakrav fra kunderne

28. november 2021 Erhverv

Klimakampen er kommet til de små og mellemstore virksomheder, som i stigende grad bliver mødt med krav om at blive klimaklar og det var hovedbudskabet, da Sønderborg-områdets små- og mellemstore virksomheder mødtes til ProjectZeros SMV-konference tidligere på måneden. Det skriver ProjectZero. Næsten halvdelen af de danske SMV’er er allerede i gang med at udarbejde klimamål, […]

Læs mere...