Forskningsfaciliteter og ingeniøruddannelser på vej i Sønderborg

21. juni 2017 Uddannelse

Et unikt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder i Region Syddanmark skaber nu grundlaget for helt nye forsknings- og innovationsfaciliteter samt helt nye ingeniøruddannelser på SDU i Sønderborg. Det er SDU, Danfoss A/S, Linak A/S, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune, som hver investerer 35 mio. – i alt 175 mio. kr. – i etableringen af det nye Center for Industriel Elektronik (CIE).

Artiklen fortsætter under annoncen

Danfoss A/S, LINAK A/S, Region Syddanmark, Syddansk Universitet og Sønderborg Kommune er på et møde 20. juni blevet enige om at finansiere oprettelsen af Center for Industriel Elektronik. Det nye center vil indeholde forsknings-, innovations- og testfaciliteter på internationalt topniveau og vil samtidig danne basis for at udbyde helt nye ingeniøruddannelser på elektronikområdet på civilingeniør- og diplomingeniør-niveau.

Parterne er blevet enige om hver at investere 35 mio. kr. i oprettelsen af det nye center – sammenlagt 175 mio. kr. Samtidig finansierer Bitten & Mads Clausens Fond og LINAK opførelsen af en helt ny bygning ved siden af Alsion, der skal huse laboratorier og testfaciliteter til det nye center. Det nye uddannelses- og forskningscenter får navnet Center for Industriel Elektronik (CIE).

Det er målet, at der skal være tilknyttet en internationalt anerkendt forskergruppe på over 30 medarbejdere i 2025. Center for Industriel Elektronik kommer til at byde på fremragende laboratoriefaciliteter, som ikke blot kommer til at give regionen og de lokale virksomheder, men hele industrien for energieffektivisering et løft. Det er forventningen, at aktiviteterne i Center for Industriel Elektronik vil øge udviklingen af nye produkter og løsninger, som både kan styrke de eksisterende virksomheder og skabe nye virksomheder og dermed løfte konkurrencekraften hos virksomhederne i regionen.

De nye uddannelser oprettes for at imødegå den mangel på kvalificeret arbejdskraft, som virksomhederne i området oplever. I Sønderborgområdet bliver der brug for at ansætte knap 1400 akademikere inden 2020, men det vurderes, at det med den nuværende udvikling kun er muligt at skaffe 600. Der kommer altså til at mangle 800 akademikere, og det er især ingeniører inden for især elektronik, mekatronik og it, og derfor er det nødvendigt at handle nu.

Danfoss og LINAK er nogle af landets største eksportører på området. Gennem Center for Industriel Elektronik får de to virksomheder og andre lokale aktører direkte adgang til både den talentmasse og viden, CIE vil fostre, hvilket vil bidrage til virksomhedernes vækstmuligheder.

Center for Industriel Elektronik opbygges over en årrække. I den første fase på fire år forventes det, at 110 personer er påbegyndt eller har afsluttet uddannelsen som ingeniør inden for elektronikområdet.

Skrevet af: Michael michael@sonderborgnyt.dk