Hans Jacobsen: Regionsrådsformanden er hverken objektiv eller upartisk

22. marts 2016 REGIONALT

Hans Jacobsen skriver:

Når man som politiker i Region Syddanmark har et ansvar for borgernes tryghed på sundhedsområdet, og specielt på det præhospitale område, er det vigtigt at man vælger den bedst mulige løsning for, at det fungerer bedst muligt, og at borgerne ikke også skal spekulere på om hjælpen kommer tids nok, og om kvaliteten er god. Artiklen fortsætter under annoncen

jpeg” rel=”attachment wp-att-51663″>bios3

For at træffe beslutning om valg af entreprenør, efter et udbud, må man være saglig, objektiv og upartisk i sin vurdering af indbyderne, ligesom man må have grundigt kendskab til disse firmaer.

I valget af Bios som ambulanceoperatør, har kendskabet til firmaet ikke været god nok, og vurderingen meget lidt kritisk.

Objektiviteten og upartiskheden mener jeg heller ikke er tilstede. Dette viser i særdeleshed Thyge Nielsen og Stephanie Lose fine eksempler på.

Thyge Nielsen tager på venne-besøg

Thyge Nielsen har ført en til tider uansvarlig manglende vilje til kontrol og banken i bordet overfor Bios, samt foretaget vennebesøg på Biosstationer.

På det seneste har Stephanie Lose vist en særdeles uheldig partisk adfærd ved at melde sig ind i facebook-siden ”Bios-Velkommen i Danmark”. En side hvor en håndfuld medlemmer fører en meget personlig, nedgørende og tilsvinende retorik overfor borgere, som er kritisk overfor Bios.

En side som helt klart proklamerer deres had til Falck og 3f, og ser Bios som et verdensfirma på ambulanceområdet. En side som tilsidesætter de danske arbejdsmarkedsforhold, og synes det er i orden, at man ikke behøver at følge biosmiljø- og arbejdstidsregler.

Jeg eller andre, kan selvfølgelig ikke bestemme, hvilker sider Stephanie Lose vil tilmelde sig, men efter al den mistanke om kammerateri, som hun selv har været fortaler for skulle være slut i regionsrådet, er en sådan adfærd yderst uheldig, og vil styrke borgernes mistanke om at vennekredsen og ”kortklubberne” stadig lever i bedste velgående.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk