I Sønderborg-området er isfugle, slørugler og lærkefalke truede arter

12. november 2021 Samfund

Danmark står i en biodiversitetskrise, hvor naturen og dermed variationen i dyre- og planteliv er presset. Den seneste danske oversigt over truede arter, den såkaldte ’Rødliste’, viser en alarmerende udvikling. Mere end 4400 danske arter af planter og dyr er nu ”rødlistede”, og 1844 heraf anses for direkte truede.

I Sønderborg Kommune er der 174 rødlistede arter, hvoraf 83 er truede – blandt andet lærkefalk, isfugl og slørugle. Det viser en oversigt fra Aarhus Universitet.

Artiklen fortsætter under annoncen

At så mange arter er i fare for at forsvinde på kortere eller længere sigt, skyldes overordnet set, at arternes levesteder forsvinder eller er i en dårlig naturtilstand. Derfor er der brug for, at der bliver lavet flere levesteder, og at de eksisterende bliver forbedret, skriver Danmarks Naturfredningsforening.

”Vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at sikre mere og vildere natur, hvor arterne kan finde føde og yngle. For hvis først arterne forsvinder, risikerer vi, at de aldrig vender tilbage – og det vil være et kæmpe tab”, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Artiklen fortsætter under annoncen

Om der er mange eller få rødlistede arter i en given kommune, er dog hverken udtryk for god eller dårlig naturforvaltning. Mange rødlistede arter i en kommune kan netop være udtryk for, at der faktisk endnu er levesteder for dem, mens et lavt antal rødlistede arter i en kommune omvendt kan være udtryk for, at der ikke længere er levesteder for arterne.

Indsatser for de truede arter må imidlertid ske med udgangspunkt i, hvor de endnu forekommer, og her har kommunerne mulighed for at gøre en kæmpe forskel. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening rettet henvendelse til landets borgmestre og byråd og opfordret dem til at tage ansvar for at vende udviklingen for naturen og de truede arter.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi håber, at man rundt om på rådhusene husker at have fokus på naturen – ikke kun her i valgkampen, men også på de første budgetforhandlinger i den kommende valgperiode. Det er vigtigt, at der bliver lagt konkrete planer for indsatser, der skal komme de truede arter til undsætning”, siger Maria Reumert Gjerding.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
6. december 2021 COVID-19, Sønderborg

Antallet af Corona-smittede er stabilt – men højt

6. december 2021 COVID-19

Mandagens tal for antallet af personer i Sønderborg Kommune, som gennem den seneste uge er konstateret smittede med Corona er 294 – og det er ikke nævneværdigt flere eller færre end gennem de seneste dage. “Det ser ud til, at smitten har stabiliseret sig – men på et højt niveau. I lyset af den generelle […]

Læs mere...