Ingen forurening efter sprængningen af bomberne ved Arnkilsmaj

10. februar 2023 Samfund Skrevet af: Redaktion

I november blev to bomber fra Anden Verdenskrig sprængt væk af Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste og efterfølgende er bombekraterne på marken ved Arnkilsmaj blevet undersøgt af et miljørådgivningsfirma.

Der er undersøgt syv jordprøver: To fra kraterne og fem udenfor kraterne.

Analyseresultaterne viser et lavt indhold af tungmetaller, kulbrinter og tjærestoffer i alle prøver. Det konstaterede indhold er så lavt, at det ikke kan skelnes fra det naturlige niveau i jorden. De højeste værdier er i en prøve udenfor kraterne. At der er målt højere værdier udenfor kraterne end i selve kraterne indikerer, at det målte indhold formentlig ikke stammer fra bomberne, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ingen af prøverne overskrider jordkvalitetskriterierne og udgør ikke en risiko for mennesker eller miljø.

Konklusion på undersøgelsen er, at bortsprængningen af de to bomber ikke har forurenet jorden. Sønderborg Kommune er nu i dialog med den berørte landmand om reparation af dræn og tildækning af de to kratere.

I forbindelse med arbejdet med bomberne blev der desuden konstateret en olieforurening i 3,5 meters dybde. Det er på nuværende tidspunkt ikke klart, hvor forureningen stammer fra. Sønderborg Kommune har sørget for, at den flydende del af forureningen er blevet suget op. I første omgang bliver hullet dækket til. Det er Region Syddanmark, der er myndighed og skal beslutte, hvad der evt. skal ske med olieforureningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fakta

Alle prøverne i og udenfor bombekraterne er testet for kulbrinter, tjærestoffer, tungmetaller samt nitroforbindelser og aniliner – sprængstoffer og nedbrydningsprodukter. Der er ikke blevet påvist indhold af de to sidstnævnte stoffer.

19. juli 2024 Samfund, Sønderborg

DSB-grunden – lige nu er den et trist syn

19. juli 2024 Samfund

I april godkendte Byrådet, at DSB-grunden blev sat til salg, så der kan blive bygget studieboliger på området. ”Lige nu er det et lidt trist område, så det er godt, der er et projekt og det spiller fint ind i Mejeriet og Sønderborghus”, sagde borgmester Erik Lauritzen tilbage i april. Forleden så Bo Bach på […]

Læs mere...