Juridisk brevkasse: Advokathuset Muurholm svarer på læser-spørgsmål om ophævelse af fælles forældremyndighed

24. juni 2021 Samfund Skrevet af: Redaktion

Kære Brevkasse,

Jeg har to drenge på 6 og 8 år med min ekskone. Vi har fælles forældremyndighed, og hun har bopælen på begge børn.

Der har altid været et højt konfliktniveau, og vores samarbejde fungerer bare ikke. Børnenes mor overholder næsten ingen af de aftaler, som vi indgår med hinanden, herunder vedrørende samvær, og jeg føler, at hun modarbejder mit forhold til børnene.

Jeg vil derfor gerne vide, om det er muligt at ophæve den fælles forældremyndighed? Og i så fald, hvordan det foregår?

Artiklen fortsætter under annoncen

Hilsen Bo

Kære Bo,

Tak for dit spørgsmål.

I lovgivningen er det udgangspunktet, at forældre har fælles forældremyndighed over fællesbørn. Det kan for fraskilte forældre være problematisk at dele forældremyndigheden, såfremt der er et højt konfliktniveau. Forældremyndighedsindehaverne skal nemlig være enige om bl.a. skolevalg, SFO, flytning til udlandet og pasudstedelse.

Kan man som forældre ikke blive enige nogle af ovennævnte forhold, f.eks. skolevalg, kan man forsøge at få ophævet den fælles forældremyndighed. Det samme gælder, såfremt der er svære samarbejdsvanskeligheder i øvrigt, herunder modstand mod den andens forælders samvær med børnene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ønsker du at ophæve den fælles forældremyndighed, skal du kontakte Familieretshuset. Herefter vil Familieretshuset typisk indkalde jer til et vejledningsmøde, hvor en sagsbehandler vil forsøge at mægle mellem jer, eventuelt med børnekyndig rådgivning og samtale med jeres drenge.

Kan I ikke nå til enighed indbringer Familierets-huset sagen for Familieretten. Det er alene domstolene, der kan træffe endelig afgørelse om forældremyndighed.

Familieretten indkalder jer til et retsmøde, hvor der kan deltage en børnepsykolog. De afholder typisk også en samtale med børnene. Der skal være tungtvejende grunde før Familieretten ophæver den fælles forældremyndighed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvorvidt sådanne grunde er til stede i jeres tilfælde beror på en konkret vurdering ud fra jeres forklaringer, børnesamtalen mv. Afgørelsen træffes ud fra hvad der vil være bedst for børnene, og hvor der blandt andet lægges vægt på jeres samarbejdsvilje og kommunikation vedrørende børnenes forhold, og om det manglende samarbejde er til skade for børnene.

Såfremt Familieretten vurderer, at I ikke kan samarbejde til børnenes bedste, kan den fælles forældremyndighed ophæves og tillægges en af jer alene. Du skal være opmærksom på, at eneforældremyndigheden også kan tilfalde din ekskone.

Artiklen fortsætter under annoncen

Du bør derfor nøje overveje, om du skal starte sagen. Du kan også via Familieretshuset ansøge om, at samværet mellem dig og drengene fastsættes, eller om, at bopælen over drengene skal overgå til dig.

Du bør under alle omstændigheder søge rådgivning hos en advokat, som beskæftiger sig med børnesager, herunder også for at få afdækket om der er konkrete omstændigheder ved jeres sag, som vil kunne føre til en ophævelse af den fælles forældremyndighed, eller ændring i bopæl/samværsaftale.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål.

Med venlig hilsen
Advokathuset Muurholm

Hvis du vil læse tidligere spørgsmål fra SønderborgNYTs læsere – og læse advokatens svar og gode råd – så finder du tidligere spørgsmål og svar her.

Har du et spørgsmål til advokaten?
Så send det til Advokathuset Muurholm på [email protected] eller pr. brev til Advokathuset Muurholm, Kongevej 58 i Sønderborg eller ring på tlf. 74 43 03 09.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Advokathuset Muurholm.

26. maj 2024 Kultur, Sønderborg

Sønderborg Lindy Hoppers fejrede dansen på Rådhustorvet

26. maj 2024 Kultur

En flashmob er, når en gruppe mennesker hurtigt samles et offentlig sted – udfører en handling – og forsvinder igen. Og det var lige det, som Sønderborg Lindyhoppers gjorde søndag eftermiddag på Rådhustorvet. “Det er Dansens Kunstdag og vi dansede en dans på Rådhustorvet. Den var med afsæt i Frankie Mannings Shimsam og jeg har […]

Læs mere...