Kommunen inviterer på vandretur ved Vemmingbund

23. maj 2019 Kultur

Sønderborg Kommunes naturvandring for juni måned går til enge og bakker bag sommerhusområdet ved Vemmingbund.

Her har et naturplejeprojekt gennem et par år forsøgt at forbedre forholdene for eng- og overdrevsplanter gennem nye indhegninger og øget afgræsning med kreaturer, skriver Sønderborg Kommune.

Der findes i området flere steder fine engplantesamfund med en række siv- og stararter samt sjældnere arter som majgøgeurt, gul frøstjerne med flere.

Disse vil nu i forskellig grad vokse frem i områder, som efter en vis tilgroning atter er afgræsset.

Artiklen fortsætter under annoncen

Syd og vest for engene er der også nogle bakker med overdrevsvegetation, hvilket kan beskrives som ”tørre områder med vedvarende græs” som ikke gødskes. Her finder vi f.eks. blomster som kornet stenbræk og håret høgeurt for at nævne nogle karakteristiske overdrevsarter.

Naturplejeprojektet har også til formål at forbedre vilkårene for padder og andre vandhulsdyr som insekter.
Der er restaureret nogle småsøer og vandhuller og anlagt fire nye. Håbet er, at disse småsøer skal virke som gode ynglesteder for nogle af områdets generelt sjældne og truede paddearter som løvfrø, strandtudse og spidssnudet frø.

Artiklen fortsætter under annoncen

Området ved Vemmingbund tiltrækker også mange fugle, og vi vil på turen også se og lytte efter såvel sangfugle som de større fugle som ænder, gæs og rovfugle.

Tidspunkt: Søndag den 2. juni kl. 10.00

Mødested: Vemmingbund strand ud for Birkevej, hvor man kan parkere.

Der gøres opmærksom på, at turen går gennem steder med ujævnt terræn og op ad ret stejle bakker.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
28. november 2021 Erhverv, Sønderborg

Små og mellemstore virksomheder i Sønderborg mødes af klimakrav fra kunderne

28. november 2021 Erhverv

Klimakampen er kommet til de små og mellemstore virksomheder, som i stigende grad bliver mødt med krav om at blive klimaklar og det var hovedbudskabet, da Sønderborg-områdets små- og mellemstore virksomheder mødtes til ProjectZeros SMV-konference tidligere på måneden. Det skriver ProjectZero. Næsten halvdelen af de danske SMV’er er allerede i gang med at udarbejde klimamål, […]

Læs mere...