Kommunen søger pulje-penge til mere hjemmehjælp

19. februar 2015 Samfund

Sønderborg Kommune ønsker at løfte livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Derfor søger

” width=”259″ height=”194″ /> Christiansborg er klar med 75 millioner øremærkede kroner til landet ældre.

kommunen nu penge fra den pulje, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har afsat til formålet.

I finansloven for 2015 blev der vedtaget en klippekortmodel på 75 mio. kr. i 2015 og herefter 150 mio. kr. årligt.

Og det er de penge, der nu skal fordeles mellem de kommuner, der søger om at få del i puljen, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

“I Sønderborg Kommune vil vi gerne gøre vores til, at alle borgere kan få et godt liv. Da vi ikke kan søge om ubegrænsede midler fra puljen, så er det i første omgang de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der vil blive tilgodeset. Men i 2016 udvides hjælpen til også at omfatte borgere, der har omfattende brug for hjælp til at klare hverdagen, siger Preben Storm, formand for Seniorudvalget.

Klippekortmodellen giver de svageste hjemmehjælpsmodtagerne ret til mindst en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Den halve time kan bruges på fx madlavning, indkøb, ledsagelse eller andet. Den kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op til hjælp, der tager længere tid.

Fordelingen af midlerne foregår på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. I Sønderborg Kommune vil pengene blive brugt på sociale aktiviteter i og uden for hjemmet, praktiske aktiviteter og personlig pleje.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk