Kommunen vil genoprette vandløb og vådområder

9. oktober 2020 Broager

Syv vådområder og 10 vandløb i Sønderborg Kommune er med i et undersøgelsesprojekt for naturgenopretning, som kommunen er i gang med.

Undersøgelsesprojekterne er en del af de nationale vandområdeplaner, som kommunerne har pligt til at deltage i. Målet er at forbedre vandmiljøet og mindske kvælstofudledningen. Efterhånden som naturprojekterne er gennemført, vil vandmiljøet de pågældende steder blive forbedret til gavn for både flora og fauna. Kommunen undersøger samtidig muligheden for, at der nogle steder kan skabes rekreative arealer for borgerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Det er i virkeligheden et ret stort projekt, vi er i gang med. Det involverer omkring 200 lodsejere, som har fået brev om planerne og har haft mulighed for at spørge ind til dem. Nogle steder har de også allerede haft besøg af medarbejdere fra kommunen, som til fods har gennemgået og opmålt grøfter, dræn og marker med håndholdt GPS” , siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

“Heldigvis har medarbejderne alle steder mødt lodsejere, som med interesse følger arbejdet og gerne vil bidrage til at forbedre naturens vilkår”, siger Aase Nyegaard i en pressemeddelelse. Udvalget er netop blevet orienteret om status på projektet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forundersøgelserne omfatter også møder med lodsejerne.

“En stor og vigtig del af projektet er dialogen med lodsejerne. Uden positiv medvirken fra dem går det ikke. Når forundersøgelserne er færdige, går det egentlige projekt i gang med retablering af slyngninger i vandløb, etablering af gydesteder og grødeskæring, så vandet får frit løb. I vådområderne handler det meget om at fjerne kvælstof til gavn for planter og dyr”, siger udvalgets næstformand, Stefan Lydal.

Vandløbenes miljøkvalitet er før projektet bedømt som enten ringe, dårlig eller moderat. Dårligst tilstand er der i den korte Holmbæk samt i Krambæk og Snogbæk, som begge er over fem kilometer lange. Prognosen er, at alle vandløb opnår blåstempling som ”god”, når projekterne er gennemført.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der vil til projekterne blive lavet såkaldte restaureringstilladelser, som sendes i otte ugers høring. Derudover orienteres lodsejere, der er berørt af projekterne, direkte og vil få selve afgørelserne i partshøring. Naturgenopretningen er finansieret af staten og/eller EU, så de berørte lodsejere kompenseres.

Undersøgelsesprojekterne

Vådområder:
Nordborg Bæk, 29 lodsejere, Ketting Nor, 12 lodsejere.

Kajbæk ved Blans, Snogbæk, Humlemaden i Lysabildskov, Skelde Vig og Krambækken ved Skelde involverer alle under 10 lodsejere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vandløb:
Krambæk på Broagerland, 34 lodsejere, Fiskbæk ved Gråsten, 20 lodsejere, Humbæk på Sydals, 18 lodsejere, Melved Bæk på Nordals, 14 lodejere, Adsbøl Bæk, 13 lodsejere.

Vadebæk i Sønderskoven, Holbæk ved Klinting, Snogbæk på Sundeved, Hundsbjerg Bæk ved Gråsten og Holmbæk på Nordals involverer alle under 10 lodsejere.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk