Læserindlæg: Børnehuset Sønderskov skal blive hvor det er

5. februar 2021 Sønderborg

Socialdemokratisk gruppe skriver:

Børnehuset Sønderskov er Sønderborg kommunes specialbørnehave med et tilbud til børn, som, på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har et særligt behov for støtte og behandling.

Institutionen har til huse på Borgmester Andersens Vej i rolige omgivelser tæt på skov og strand.

De fysiske rammer på Borgmester Andersens Vej er ikke optimale i forhold til målgruppen og derfor har forvaltningen gennem noget tid arbejdet med at undersøge muligheden for at Børnehuset Sønderskov kunne flyttes sammen på Kløver-Skolen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Børne- og Uddannelsesudvalget var inviteret til et dialogmøde med medarbejdere, og forældrerepræsentanter i Børnehuset Sønderskov i november måned.

Dialogmødet gjorde et stort indtryk påde socialdemokratiske deltagere Jesper Smaling, Didde Lauritzen, Jesper Kock og Svend Erik Petersen.

På dialogmødet fik vi et indblik i institutionens hverdag og i de krav der skal opfyldes, for at imødekomme børnenes behov.

Der blev sat spot på de helt lavpraktiske udfordringer der vil være ved en flytning, ligesom det blev klart, at den lette og hurtige adgang til skov og strand er en vigtig del af den pædagogik som ligger til grund for arbejdet i børnehaven. En adgang som vil blive begrænset ved en flytning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forældre lærer også

En far fortalte, hvordan Børnehuset ikke bare var et dejligt og trygt sted for hans barn, det var også der hvor man, ifølge ham, ’lærer at være forældre til et handicappet barn’.

Der var fra forældre og personale et ønske om, at blive boende i de rammer som eksisterer i den nuværende institution hvor der er omkring 16 børn, men det stod også klart, at de nuværende rammer trænger til at blive opgraderet for at leve op til de krav og behov som institutionen har.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi har siden besøget drøftet sagen indgående i den socialdemokratiske gruppe og vi er enige om at der hurtigst muligt bør ske en afklaring af hensyn til forældre, medarbejdere og ikke mindst børnene.

Stedet skal opgraderes

Derfor vil vi fra Socialdemokratiet indstille til udvalgsformanden og forvaltningen at der laves et oplæg til, hvordan de eksisterende rammer omkring Børnehuset Sønderskov kan forbedres, så de lever op til de krav og behov som institutionen har.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig skal det afklares, om udgifterne til den nødvendige opgradering af Børnehuset Sønderskov kan afholdes inden for det eksisterende budget eller om de skal med ved den kommende budgetlægning.

Det er vores klare overbevisning, at en del af de synergier, der er peget på ved en fysisk sammenlægning med Kløverskolen, fortsat kan opnås, selvom de to matrikler fastholdes

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
8. august 2022 Politik, Sønderborg

Unibrew og ReKom gør klar til gadefest ved havnefronten

8. august 2022 Politik

Gadefest Tour er et initiativ fra Royal Unibrew og ReKom Group og konceptet transformerer midlertidigt gaderummet til et pulserende fællesskab, hvor der er plads til store som små armbevægelser. Det ændrer rammerne for hvordan borgerne oplever samt bruger byen og dens rummelighed. Det er et åbent event, der er gratis at deltage i, skriver Unibrew […]

Læs mere...