Læserindlæg: Dit bibliotek er med til at styrke vores demokrati

4. marts 2020 Kultur Skrevet af: Ole Kæhler

Stadsbibliotekar Carsten Nicolaisen skriver:

Vidste du, at Danmark fik den første bibliotekslov for 100 år siden?
Den 5. marts 1920 vedtog Danmark som blot det andet land i verden en lov for biblioteksområdet. En lov der har været en hovedhjørnesten i opbygningen og udviklingen af de danske folkebiblioteker.

Midt i det moderne danske demokratis største krise vedtog man for 100 år siden en bibliotekslov. Lige efter første verdenskrigs afslutning, midt mellem et flertal af danskere i Sønderjylland havde stemt sig ‘hjem’ til Danmark, og kongen en god måned senere afsatte regeringen ved et statskup, vedtog Folketinget landets første bibliotekslov. Men hvorfor nu det?

Artiklen fortsætter under annoncen

En del af forklaringen var, at demokratiet var i krise, og blandt folkeoplysende kræfter var man klar over, at der skulle kæmpes for at udvikle det spirende folkestyre. Kun 20 år efter systemskiftet, der gav Folketinget den reelle magt i landet, og kun fem år efter indførelsen af den lige og almindelige valgret, var ideen om et oplyst folk fundamentet for demokratiet. Og derfor skabtes folkets bibliotek.

På baggrund af den første bibliotekslov stiftedes Sønderborg Biblioteksforening og etableredes Sønderborg Bibliotek den 30. november 1920. Sønderborg Bibliotek åbnede den 3. marts i 1921 i tre mindre lokaler på Sønderborghus. Sønderborgs første folkebibliotek flyttede til en selvstændig og nybygget biblioteksbygning Jernbanegade 10 i 1925.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det nye Sønderborg Bibliotek var tegnet af den lokale arkitekt P. Bill, bygningen og repræsenterede en traditionel håndværkstradition. Til læsesalen blev der blandt andet specialfremstillet ‘en billig og udmærket biblioteksstol’ af firmaet Fritz Hansen, som blev anbefalet i datidens biblioteksfaglige tidsskrift Bogens Verden.

Anmeldelsen i Bogens Verden fra 1925 roste opførelsen af biblioteksbygningen ”alt i alt maa det siges, at Sønderborgs biblioteksbygning, den første i Sønderjylland, der er opført udelukkende til Biblioteksbrug, gør et hyggeligt Indtryk og er smukt og praktisk indrettet, og den er værd at studere for dem, der paatænker at bygge eller indrette nye Biblioteker”

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 15. marts 1971 indviedes et nyt moderne hovedbibliotek på Kongevej og den 3. november 2017 blev det nye MultiKulturhus på havnen indviet med hovedbibliotek, Deutsche Bücherei Sonderburg og Sønderjyllands Kunstskole.

Trækker gæster til byen

Atter valfarter mange til Sønderborg for at blive inspireret af de nye kulturelle investeringer i byen. Medio april holdes også Bibliotekspolitisk Topmøde 2020 i Sønderborg for politikere og biblioteksfaglige personer. En konference med op mod 500 deltagere, som diskuterer biblioteker og kulturpolitik i kommunerne over to dage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lige siden 1920 har politikere og bibliotekarer arbejdet for at understøtte og udvikle bibliotekslovens formål, eller som det hedder i den gældende bibliotekslov fra 2000:

”Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet”.

Bog gør klog

Bibliotekerne er altså meget mere end blot en bogsamling med gode historier til udbredelse af læsning, men en regulær mulighed for at være en deltagende medborger. Folkebiblioteket var og er stadig et projekt, der skulle understøtte demokratiet, og som sådan har formålet ikke forandret sig frem til i dag. Udbredelsen af den demokratiske idé er simpelthen dybt forankret i bibliotekernes virke.

Artiklen fortsætter under annoncen

Så nok er vores demokrati levende og stærkt, men det er i dag også udfordret på en række parametre. Mængden af nyheder som vi hele tiden mødes af, er massiv som aldrig før. Og med de sociale medier har alle mulighed for at deltage i den offentlige samtale, men tonen lige nu afskrækker ikke bare mange voksne, men flertallet af unge fra at diskutere holdninger online.

Så skønt Danmark er i top af verdensranglisten for reelt demokrati gennem åbne valg, er tilliden til politikere, centrale institutioner og etablerede medier bemærkelsesværdig lav.

Netop her spiller folkebiblioteket og dets grundtanke om borgernes frie adgang til viden og som indgang til et demokratisk samfund en helt central rolle.

Biblioteksloven forpligter nemlig alle kommuner til at skabe et folkebibliotek med adgang for alle borgere i alle aldre. Både som stedet, der skaber mulighed for at myndige og deltagende medborgere kan få adgang til reel information og viden, men også som det lokale sted, der skaber mulighed for at deltage og skabe debat og kultur i fællesskab.

Hjælpsomme medarbejdere

På bibliotekerne her i Sønderborg Kommune kan du derfor også opleve meget mere end blot udlån af bøger. Vi arbejder hele tiden for at være et både nærværende og nødvendigt tilbud for alle borgere som søger viden, og som ønsker at engagere sig i samfundet gennem debat, brugerinvolvering og anden social interaktion.

Biblioteket arbejder i borgernes og demokratiets tjeneste til gavn for et oplyst og vidende samfund, og vi er stolte over, at borgerne i kommunen benytter os så flittigt – og hvor ville du egentlig gå hen, hvis biblioteket ikke var her?

14. juni 2024 Erhverv, Sønderborg

Markedsdage trækker folk til

14. juni 2024 Erhverv

Både i dag, fredag, og i morgen, lørdag, er der Markedsdage i SønderborgNYT, hvor der fredag eftermiddag var orkestre fra Musikskolen på scenen i Apotekerhaven. “Vi har sørget for et lille tog, så børn kan blive kørt en tur rundt i gaderne og der er highjumping ved Citykrydset. Og så er der forresten også musik […]

Læs mere...