Læserindlæg: Onsdag aften er Planstrategien på bordet i Byrådssalen

26. oktober 2022 Sønderborg

Borgmester Erik Lauritzen skriver;

Onsdag aften er der byrådsmøde, hvor der er eet punkt der nok kommer til at fylde lidt mere end de øvrige sager. Byrådet skal behandle forslag til Planstrategi. Der er tale om en vigtig plan, som skal danne rammen for den Kommuneplan, der skal udarbejdes og hvor der mere præcist vil blive peget på, hvor, der i de kommende år, kan udlægges arealer bl.a til boliger, til erhvervsvirksomheder, vejanlæg og til rekreative formål. Der skal i kommuneplanen beskrives hvor og hvordan detailhandelen skal udvikle sig og det er også i kommuneplanen at byrådet skal beslutte sig for, hvor og hvor mange anlæg til vedvarende energi vi vil planlægge for i de kommende år.

Planstrategien skal med andre ord udstikke overordnede rammer. Den viser, hvor der allerede er udlagt arealer til udviklingen og hvor der på nuværende tidspunkt er forslag om nye udstykninger eller udlæg.

Planstrategien som byrådet behandler i dag er udarbejdet i en proces med opsamling af ideer til udvikling og til projekter, en offentlig høring og to byrådsseminarer.

Sønderborg er inde i en god udvikling. Der efterspørges boliger i hele kommune. Naturligvis mest i det vi kalder bybåndet, som strækker sig fra Vollerup  i øst over Sønderborg by til Dybbøl og til Gråsten. Forslaget til Planstrategi peger på at det også i de kommende år skal skaffes muligheder for udvikling i bybåndet især er vi udfordret på at følge med efterspørgslen i Sønderborg by og Gråsten. Det skal vi finde svar på.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men bredt i Byrådet har vi samtidig et ønske om, at der skal være udviklingsmuligheder i hele kommunen. I større eller mindre omfang naturligvis, men det er og har været byrådets intention at udstykke boligområder – også udenfor bybåndet, som det er sket i Guderup, Tandslet, Augustenborg, Blans, Ullerup, Nybøl og Rinkenæs. Jeg forudtager ikke for meget ved at love, at den strategi vil fortsætte. Noget af det, der presser sig på, er byggemuligheder i Broager, Nordborg, Kværs og Fynshav. En ny kommuneplan skal også sikre, at der i de helt små landsbyer fortsat kan ske udskiftning af nedslidte ejendomme til enkeltparceller eller alternative boformer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er ingen tvivl om, at når de rammer – som Planstrategien udstikker i forhold til energianlæg – vindmøller, solcelleparker og PTX – skal udmøntes i egentlige udlæg i kommuneplanen, så kræver det et grundigt forarbejde og en proces, der involverer forsyningsvirksomheder, borgere i områderne og investorer. Det er en process, som går i gang når planstrategien er godkendt og som vil forløbe henover vinteren og foråret inden kommunens udviklingsplan – kommuneplanen – kan vedtages.

Artiklen fortsætter under annoncen

Planstrategien og den efterfølgende kommuneplan er således noget af det vigtigste for byrådet. Det er her, der skal skabes muligheder for at forfølge den vision, som et næsten enigt byråd godkendte i foråret.

Du kan se byrådsmødet på SønderborgNYT TV.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
1. december 2022 Kultur, Augustenborg

Børn og barnlige sjæle er velkomne til julefest i Kultursalen

1. december 2022 Kultur

Augustenborghallerne inviterer børn og barnlige sjæle til juletræsfest nu på lørdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Kultursalen i Augustenborghallerne. Sidste weekend var der juletræstænding i Slotsparken, men på lørdag er det Augustenborghallernes tur til at fejre julens komme. Det skriver halbestyrelsen i en pressemeddelelse. Juletræsfesten vil vanen tro være med masser af musik, sanglege […]

Læs mere...