Landbo Syd: Skørt at regler forhindrer gode løsninger

28. august 2018 Erhverv

Landbo Syd skriver:

LandboSyd inviterede politikere med ud i virkeligheden, hvor ammoniak-regler forhindrer al udvikling på et landbrug – og for de to folketingsmedlemmer Anni Matthiesen og Erling Bonnesen, begge Venstre, var det en øjenåbner at besøge mælkeproducent Chr. Ihle og hans hustru Annette Schmidt Ihle på Buskmosevej ved Gråsten. Deres ejendom ligger tæt op ad Gråsten Skov, og ammoniakkravene gør, at de er låst fuldstændig fast med deres produktion. De kan ikke udvide, eller ændre. De må i princippet ikke engang flytte kalvehytterne til en anden placering på ejendommen. Det kræver en miljøgodkendelse, og den kan de ikke få, fordi der er meget skrappe krav til ammoniak-udledningen til skoven.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er helt skørt

Politikerne var forundrede over, at ammoniakreglerne forhindrer, at der kan gøres en indsats både for naturen og for landbruget.

”Det irriterer mig, at vi i samarbejde med landmanden vil kunne sikre naturen meget bedre vilkår, men at stive regler betyder, at det ikke er muligt. Der skal gives en miljøgodkendelse og laves tiltag til at nedbringe udledningen, men at stille krav helt ned til 0,7 kg kvælstof i en bøge-og askeskov er urimeligt,” siger Anni Matthiesen.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Nu risikerer vi, at I fastholdes i en produktion, hvor I udleder mere end nødvendigt. Det billede, der tegnes her, er helt skørt – det er gak-gak i forhold til naturen og i forhold til jeres udviklingsmuligheder,” siger hun henvendt til landmandsparret fra Gråsten.

Spørgsmål om tid før ophør

”Vi er rundt i landet for at se på forholdene. Vi samler argumenter, og denne sag ligner mange af de andre, hvor der kunne gøres en masse for at mindske ammoniakudledningen, men hvor ejendommene er låst fuldstændig fast. Det rammer landmændene,” siger Erling Bonnesen.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi har travlt, for denne og andre ejendomme i lignende situation repræsenterer jo en væsentlig del af landbrugsproduktionen, og det skal kunne lade sig gøre at drive landbrug i Danmark. Ikke bare markbrug, men også husdyrproduktion,” siger Erling Bonnesen.

”Hvis man ikke kan udvikle ejendommen, så er det slut. Så er det et spørgsmål om tid, hvornår produktionen ophører,” siger han.

Skoven har det godt

Denne skov har det faktisk godt selv efter, at den i årevis at have været udsat for ammoniakudledningen fra landbruget. Ifølge Naturstyrelsens registrering af Natura 2000 områder, er skoven her betegnet som i en god tilstand. Den opfylder dermed EU-målene.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Skoven har det godt selv efter mange år med et udledningsniveau langt over, hvad den skulle kunne tåle, så teorien kører fuldstændig af sporet i forhold til virkeligheden,” siger Erling Bonnesen.

Dall: Uvished er det værste

Formand for LandboSyd, Mogens Dall, har taget initiativ til politikerbesøget, og han mener det værste er uvisheden:

”Der er 200-300 landbrug landet over, som står i denne situation. At familierne arbejder med deres landbrug uden at kunne planlægge fremtiden – og er tvunget til fortsat at producere uden at kunne modernisere og investere, er simpelthen ikke fair play,” siger Mogens Dall.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
12. august 2022 Kultur, Sønderborg

Kulturens huse skal sælges – uden det rammer indholdet

12. august 2022 Kultur

Kommunen har planer om at sælge sin del af Alsion, som blandt andet omfatter koncertsalen – og Sønderborghus og Sønderborg Teater skal også på salgslisten. “Det er vigtigt for mig, at brugerne af de tre steder drages ind i processen, så vi kan bevare den kultur, som vi har i Sønderborg”, siger Christel Leiendecker, som […]

Læs mere...