Lillebælt-kommuner slår alarm til miljøministeren – havbunden er et ‘ligklæde’

11. januar 2021 REGIONALT

Biologer har været i medierne med deres store bekymring for livet i Lillebælt.

”Der er ikke noget liv – havbunden er det, vi kalder et ligklæde”, sagde de.

Situationen og bekymringen er ikke ny og derfor er der også igennem de senere år ydet en indsats fra både kommuner, foreninger og private, der har lavet ålegræsenge, stenrev og andre tiltag for at styrke livet for skaldyr, fisk og fugle.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Men der skal mere til. Fiskere og biologer fortæller om et hav uden liv og det skal der rettes op på – jo før jo bedre. Der kræver en indsats, som kommuner og private ikke kan løfte alene. Vi skal have staten med. Derfor skrev vi også allerede sidste forår til miljøministeren om problemet”, fortæller borgmester Erik Lauritzen, som er initiativtager til den fælleskommunale henvendelse til ministeren.

Miljøminister Lea Wermelin kvitterede den 18. marts for henvendelsen og skrev blandt andet, at det ikke er nogen nem opgave at skabe de nødvendige forbedringer for vores natur og miljø, og at der er brug for alle gode kræfter, hvis vi skal nå i mål.

På Finansloven for 2021 er der ikke sat penge af til at hjælpe det hårdt trængte Lillebælt. Derfor har borgmestrene fra de 10 kommuner igen henvendt sig til ministeren. Det sker efter et møde kort før jul med Sønderborg som vært. I borgmestrenes brev til ministeren står der blandt andet: ”Vi er ærgerlige over at konstatere, at der ikke er afsat penge til det meget trængte Lillebælt. Vi oplever, at vores efterspørgsel på hjælp og samarbejde ikke er blevet hørt”.

”Vi havde gerne set, at staten prioriterer at bakke op om de kommunale og private initiativer, der er i gang for et sundt Lillebælt, især fordi det reelt er staten, der skal varetage ansvaret for vores kystvande. Store dele af Lillebælt rammes ofte af iltsvind i en grad, så fiskebestandene er ramt og ikke mere gør det muligt at være erhvervsfisker i området. Tilstanden påvirker selvfølgelig også det rekreative fiskeri og vores arbejde for at fremme kystturisme, siger borgmester Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.

Borgmestrene besluttede – ud over henvendelsen til ministeren – at der skal laves et kommissorium for kommunernes fremtidige arbejde med Lillebælt, og de besluttede, at der skal tages initiativ til samarbejde med delstaten Schleswig-Holstein og Miljøministeriet for at iværksætte handlinger, som er til gavn for Lillebælt.

Ud over Erik Lauritzen er borgmestrene bag henvendelsen til miljøminister Lea Wermelin følgende: Thomas Andresen, Aabenraa, Søren Steen Andersen, Assens, Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn, Jacob Bjerregaard, Fredericia, Hans Peter Geil, Haderslev, Jørn Pedersen, Kolding, Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart, Jens Ejner Christensen, Vejle, og Ole Wej Petersen, Ærø.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk