Nina Rosenkilde Jessen giver skolebørn læring i virkeligheden

22. april 2019 Uddannelse

På Nordals Skolen er der en 5. klasse, der nu har været udeskoleklasse i 3 år. Eleverne får, gennem hele skoleåret, supplerende undervisning udenfor klasselokalets fire vægge.

I naturen og andre spændende steder.

Eleverne har, blandt mange steder, besøgt de ældre på plejecentre i kommunen, fået undervisning på genbrugspladsen, deltaget i science på SDU i Alsion, besøgt bedemanden, fået undervisning på arkæologisk museum, været på kunstudstilling, leget vikinger og lavet mad i skoven, snorklet på stenrev og høstet tang i det åbne hav.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Jeg har erfaret, at når man bygger sin undervisning op på udeskole-konceptet med hjemme-ude-hjemme-princippet som fundament, så er der langt større mulighed for at opnå helhedseffekten”, siger Nina Rosenkilde Jessen, der er udeskolelærer på Nordals Skolen.

”Ved helhedsundervisning menes, at læreren forbereder eleverne grundigt i et emne hjemme i klassen via almen undervisning: Teori, film, samtaler, research osv. Dernæst tager klassen ud og arbejder med, kigger på, rører ved, smager på og sanser emnet i virkeligheden. Efter endt udedag, tages alle oplevelserne med tilbage til klasselokalet, hvor de efterbearbejdes med fx evaluerende og uddybende samtaler, rapportskrivning, kreativt arbejde og projektarbejde med fremlæggelser. Heri ses også en gennemgående tværfaglighed”, siger Nina Rosenkilde Jessen til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

I de år, hvor Nina Rosenkilde Jessen har arbejdet med udeskole, har hun erfaret, at eleverne lærer, at disciplin er gavnligt, fælleskab er vigtigt og samarbejde kan betale sig.

“Det er en gevinst, at de tænker vi og ikke jeg. Desuden er jeg sikker på, at børn, der færdes og er på hjemmebane i naturen også bliver mere interesseret i at passe på den, hvilket jo er enormt vigtigt i en tid, hvor klimavenlighed er højt prioriteret”, siger Nina Rosenkilde Jessen,  som også har lavet en hjemmeside, hvor hun deler ud af sine tanker om udeskolekonceptets vigtighed og erfaringer i håbet om, at det kan inspirere andre lærere til at blive udeskolelærere, laeringivirkeligheden.dk

Starten på udeskolen på Als

I foråret 2015 indgik Nina Rosenkilde Jessen et samarbejde med en naturvejleder på Nordals for en professionel organisering af udeskolekonceptet.

Alt blev grundigt tilrettelagt og relevante institutioner, virksomheder og andre fagfolk blev kontaktet. En tydelig handleplan med opsætning af aktiviteter og faglige mål blev præsenteret for skoleledelsen på Nordals Skolen og forældrene i daværende 2.B.

“Der var rigtig god opbakning og projektet blev hurtigt skudt i gang”, siger Nina Rosenkilde Jessen og hun fortsætter:

Artiklen fortsætter under annoncen

”Naturvejlederne på naturskolerne har været – og er stadig yderst behjælpelige med udlån af grej, lokaler og grønne områder, hvilket gør det meget nemmere at gennemføre udedage i skoven og ved vandet”

Stop en halv – og bliv hel

“Jeg mener, at naturen er betydningsfuld for menneskers udvikling – både på det fysiske, sociale og mentale plan. Derfor er det oplagt at bruge naturen i undervisningen, hvor faglighed, bevægelighed og dannelse er i fokus”, siger Nina Rosenkilde Jessen.

Artiklen fortsætter under annoncen

UdeskoleNet kommer til Nordals

UdeskoleNet er en forening for alle som interesserer sig professionelt for udeskole. Foreningen arbejder for udeskole i Danmark på tre måder: De arrangerer to møder om udeskole om året. De arbejder politisk for udeskole i Danmark og de uddeler udeskoleprisen.

Foreningen præsentere ny viden via oplægsholdere og åbner for samarbejder på tværs af institutioner. Møderne giver mulighed for erfaringsudveksling og sparring mellem medlemmer og præsenterer stedet, hvor mødet afholdes i udeskoleperspektiv.

Foreningen afholder deres 25. møde på Nordals den 29. april, hvor der vil være spændende oplæg om udeskole set fra forskellige vinkler og workshops med mulighed for at afprøve udeskoleaktiviteter.

”Det bliver en spændende og lærerig dag for udeskoleinteresserede lærere, pædagoger og andre undervisere og formidlere, hvor foreningen, forskellige foredragsholdere, naturvejlederne og jeg selv vil være tilstede for at dele ud af vores erfaringer”, siger Nina Rosenkilde Jessen.

HER er der flere oplysninger om UdeskoleNetmødet den 29. april

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
1. december 2021 Politik, Sønderborg

Kommunen skal sikre at drikkevandsboringer er pesticidfri

1. december 2021 Politik

Alle kommuner skal gennemgå alle zoner omkring vandboringer inden udgangen af 2022 og sikre, at de friholdes for pesticider. For at nå i mål med dette krav har Teknik- og Miljøudvalget givet forvaltningen lov til at udstede påbud til ejere af jord omkring boringerne. ”Det handler i bund og grund om at beskytte vores drikkevand. […]

Læs mere...