Ny overvægtsklinik skal hjælpe tykke og fede børn

11. maj 2015 Samfund

Sundhedsadfærd og trivsel tidligt i livet er af stor betydning for den enkeltes sundhed senere i livet, og undersøgelser viser, at overvægt hos børn og unge ofte overføres til voksenlivet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tal fra sundhedsplejen fra skoleåret 2011/2012 viser, at 18 % af børnene i 0. klasse i Sønderborg Kommune er overvægtige.images (1)

En del af Sundhedsudvalgets strategi mod overvægt sætter fokus på at nedbringe gruppen af overvægtige børn og unge i alderen 6-18 år. Det er et mål i strategien, at færre børn og unge i Sønderborg Kommune er overvægtige. Som del af implementeringen af strategien har forvaltningen komme med et oplæg til oprettelse af en overvægtsklinik.

Overvægtsklinik

Med oprettelsen af overvægtsklinikken skabes en glidende overgang fra projektet ”Sammenhængende indsats for småbørn med overvægt og risiko for overvægt” for børn i alderen 0-6 år. Det skal være med til at sikre, at der er sammenhæng mellem de to tilbud, når det overvægtige barn begynder i skole og får tilbud om at komme i images (2)overvægtsklinikken.

Målgruppen for klinikken er overvægtige eller svært overvægtige børn og unge i alderen 6-18 år i Sønderborg Kommune samt deres familier.Overvægtsklinikken organiseres under sundhedsplejen og placeres geografisk i Sundhedscentret i Sønderborg.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at ”Holbæk-modellen” har god effekt i forhold til at opnå varigt vægttab blandt børn og unge. En opgørelse viser, at gennemsnitligt 80 % af de børn og unge, der har deltaget i et forløb med udgangspunkt i ”Holbæk-modellen”, har reduceret sin overvægt i forløbet.images (3)

Modsat andre overvægtstilbud viser erfaringerne fra andre kommuner også, at der er stor tilslutning til overvægtsklinikken og flere kommuner har ventelister.

Tilbuddet er bygget op omkring en model, hvor børn og unge sammen med deres forældre er i løbende kontakt med både kostvejleder og sundhedsplejerske i et individuelt tilrettelagt forløb.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk