Nye spilleregler for musikken i Mølleparken

10. april 2015 Kultur

Naboerne til Mølleparken er ikke så begejstrede for høj musik som alle de, der køber billetter til koncerterne er. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen lavet er række regler, der nu skal godkendes af det politiske udvalg, inden de sendes i høring hos Mølleparkens naboer og i Kultur i Syd.

Forvaltningens varslet om påbud til Fonden Mølleparken, indeholdende følgende vilkår:

1.

Der må afholdes 10 dage/år med koncert-arrangementer med forstærket musik samt yderligere arrangementer 1.

Artiklen fortsætter under annoncen

maj, Skt. Hans og en årlig dag eller weekend med Amatørrock. Her må det ækvivalente støjniveau ikke overstige 103 dB(A) målt over 15 minutter ved mixerpulten, som den er placeret i dag. Det svarer til en støjgrænse på 97 dB(A) i skel til nærmeste beboelse.dad

2.

Koncerter skal afvikles fredage, lørdage eller en helligdag, med mulighed for at flytte 3-5 af arrangementerne til en anden ugedag efter behov.

3.

Koncerter på fredage og lørdage skal slutte senest kl. 23.30. Koncerter på andre ugedage skal slutte senest kl. 22.30.

4.

Der må ikke afspilles musik under oprydning efter koncerterne.

5.

Oprydning efter koncerter skal foregå umiddelbart efter koncertophør, og skal være afsluttet senest kl. 02.00. På dage med koncert den efterfølgende dag, skal oprydningen være afsluttet senest kl. 01.00.

Foto: Ole Kæhler

Foto: Ole Kæhler

6.

Transport under oprydning skal foretages med brug af eldrevet truck.

7.

Oprydning skal foregå ved at materiel transporteres på ’Kælkebakken’ inde på området. Kælkebakken skal have en belægning, der minimerer støjen fra transportaktiviteterne.

8.

Sønderborg Kommune kan på et senere tidspunkt kræve, at Fonden Mølleparken dokumenterer, at grænseværdierne for støj i vilkår 1 er overholdt. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket den udvidede usikkerhed er mindre end grænseværdien. Hvis grænseværdierne er overholdt, kan der kun kræves en årlig måling. Alle udgifter til dokumentationen skal betales af Fonden Mølleparken.

9.

Dokumentation for at grænseværdierne for støj i vilkår 1 er overholdt skal udføres som ’miljømåling-ekstern støj’ i overensstemmelse med kravene i kvalitetsbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens vejledninger for støj. Den udvidede usikkerhed på målinger eller beregninger må ikke overstige 3 dB(A). Målinger eller beregninger skal udføres af en person eller firma som er godkendt hertil af Miljøstyrelsen.

10.

Der skal monteres et 10EaZy logsystem til at måle lydniveauerne ved mixerpulten under arrangementerne.

 

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk