Politikere vil have flere oplysninger inden næste skridt til nyt spildevandsanlæg

7. februar 2018 Politik

På onsdagens Teknik- og Miljøudvalgsmøde var det forvaltninbgens mening, at det politiske udvalg skulle give grønt lys til at starte en VVM-undersøgelse til et nyt spildevandsanlæg. Men det ville de folkevalgte ikke på det grundlag, der var lagt frem. Så nu skal forvaltningen komme med flere oplysninger, inden sagen igen bliver behandlet politisk.

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S står over for en omkostningsfuld udskiftning af både Gråsten og Broager Renseanlæg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med baggrund er der udført et omfattende planlægningsarbejde til belysning af forskellige scenarier som omfatter hele forsyningens spildevandsrensning. Resultatet af strukturanalysen viste, at en centralisering af spildevandsrensningen ved Sønderborg ville være den mest attraktive løsning, både økonomisk og renseteknisk.

På den baggrund har forvaltningen i dialog med Sønderborg Spildevandsforsyning A/S fundet frem til en hensigtsmæssig placering af anlægget.

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S planlægger således en ny spildevandsstruktur herunder at nedlægge renseanlæggene i Himmark, Gråsten, Broager samt det gamle renseanlæg i Sønderborg.

Spildevandet herfra vil blive afskåret og centraliseret til et nyt renseanlæg ved Vestermark på Kær. Centraliseringen indebærer ca. 35 km transportanlæg, som blandt andet krydser Rinkenæs Bugt, Als Sund og Augustenborg Fjord

Renseanlægget skal modtage spildevandsmængderne fra både husholdninger og virksomheder svarende til 84.000 personenheder, men vil blive dimensioneret til 100.000 personenheder, således at anlægget har en reservekapacitet på ca. 20 procent i forhold til den daglige belastning.

Som følge af spildevandsrensningen vil der blive produceret slam, hvilket blandt andet anvendes til produktion af biogas i en rådnetank. Biogassen vil blive afbrændt i en gasmotor, hvorved der produceres elektricitet og varme.

Projektområdet er ikke lokalplanlagt. Det vurderes, at realisering af centralrenseanlægget vil kræve udarbejdelse af lokalplan. Området er beliggende i landzone og forbliver landzone ved lokalplanudarbejdelsen.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk