Pressemeddelelse: Regionsrådet melder Carl Holst til Politiet

23. november 2015 112

Regionsrådet skriver i en pressemeddelelse:

Regionsrådet i Region Syddanmark har mandag besluttet at foretage en anmeldelse til politiet, efter at  Statsforvaltningen har udtalt, at bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holsts valgkamp var ulovlig. Regionsrådet har desuden besluttet at sende Kromann Reumert-undersøgelsen til Statsforvaltningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Region Syddanmark modtog fredag den 20. november 2015 Statsforvaltningens udtalelse vedrørende bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holst i forbindelse med valgkampen op til folketingsvalget 2015. Regionsrådet har behandlet udtalelsen på sit møde den 23. november 2015.

Det fremgår af Statsforvaltningens udtalelse, at der blandt de opgaver, som Christian Ingemann Nielsen varetog som regionsansat, i et større omfang er indgået bistand til førelse af valgkamp for den daværende regionsrådsformand Carl Holst.  Det fremgår ligeledes af Statsforvaltningens udtalelse, at denne bistand ligger udenfor lovgivningens rammer, og at denne bistand således har været ulovlig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regionsrådet har på den baggrund besluttet, at der foretages en anmeldelse til politiet, hvor Statsforvaltningens udtalelse af 20. november 2015 oversendes. Region Syddanmark anmoder politi og anklagemyndighed om at vurdere, om der er grundlag for en strafferetslig forfølgning og sanktionering af de konstaterede forhold i forhold til de implicerede personer. Her tænkes særligt på den tidligere regionsrådsformand og den daværende direktion. Vejle Folkepartis Holger Gorm Petersen (M) valgte at stemme imod politianmeldelsen.

Regionsrådet anmodede også om at få forelagt en proces for forfølgelse af erstatningskrav.

Regionsrådet har endvidere behandlet advokatundersøgelsen fra Kromann Reumert
vedrørende hændelsesforløbet omkring tilretning og ændring af fakturatekst fra eksterne leverandører.

Det fremgår af denne rapport, at der er forhold, som, det ikke kan udelukkes, ligger uden for lovgivningens rammer.

Regionsrådet har derfor besluttet at oversende rapporten fra Kromann Reumert – og regionsrådets beslutninger i den anledning – til Statsforvaltningen med henblik på at få en vurdering af, om der er grundlag for tilsynsmæssige reaktioner. Når Statsforvaltningens udtalelse foreligger, tages der stilling til krav om tilbagebetaling.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rapporten fra Kromann Reumert medsendes den anmeldelse til politiet, der foretages på baggrund af udtalelse fra Statsforvaltningen.

Yderligere materiale, som politiet måtte have brug for i deres efterforskning, stilles naturligvis også til rådighed.

Regionsrådet tager kraftigt afstand fra det forhold, at den foreløbige og fortrolige rapport fra Kromann Reumert blev videregivet til pressen. Regionsrådet har derfor besluttet at anmelde dette til politiet. Og der er på forretningsudvalgsmødet sket en generel indskærpelse af tavshedspligten i relation til omgangen med fortrolige og personspecifikke oplysninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regionsrådet har desuden besluttet:

  • At det indskærpes over for såvel administration som regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver. Og at der udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvorledes gråzoner håndteres. Både i forhold til vurdering af disse og i forhold til den enkelte medarbejders pligter og ansvar
  • At der indføres tydelige procedurer for anvendelse af eksterne leverandører, herunder i særlig grad i relation til opgaver, der snævert relaterer sig til regionsrådets arbejde. Procedurerne skal beskrive politisk forankring, gennemsigtighed, opfølgning og herunder eventuel anvendelse af dispositionsgrænser
  • At de eksisterende procedurer for internt ledelsestilsyn gennemgås, og at det vurderes, om der set i lyset af de beskrevne sager er brug for opstramning
  • At større tværgående initiativer drøftes mere formelt i forretningsudvalget og regionsrådet, inden et endeligt forslag til en projektplan fremlægges til godkendelse. Fremtidige initiativer skal desuden i højere grad forankres i de relevante fagudvalg, ligesom der skal sikres relevant politisk afslutning
  • At der igangsættes en intern undersøgelse i forhold til udgifterne fra konsulentfirmaet Paoli & Partneres, jvf. rapport fra Kromann Reumert
  • At leverandøren af indlægget til ”kredsen” kontaktes for yderligere udredning, jvf. rapporten fra Kromann Reumert
Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
9. maj 2021 GF2020, Kultur, Sønderborg

Genforenings depeche kommer til Nordborg og Sønderborg

9. maj 2021 GF2020

Søndag formiddag blev en depeche sendt afsted fra Aabenraa og den næste måned, skal depechen rundt til forskellige byer i hånden på løbere fra 25 sønderjyske foreninger og løbeklubber. Tirsdag eftermiddag kommer depechen til Nordborg og fredag eftermiddag kommer den til Sønderborg og arrangementet er en del af fejringen af Genforeningen og det er DGI […]

Læs mere...