Realdania-støtte til at beskytte byer mod oversvømmelser

8. marts 2019 Samfund

Havvandet stiger, og i fremtiden kan vi forvente flere og mere voldsomme stormfloder. Det giver store udfordringer for danske byer, som ligger udsat ved vandet. Der er nu økonomisk og faglig hjælp at hente fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet.

Nu kan kommunerne søge en pulje, som støtter pilotprojekter, der er tænkt helhedsorienteret. Det vil sige, at projekterne på samme tid kan beskytte byerne mod oversvømmelse og også skabe attraktive byområder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Puljen er første ansøgningsrunde i et partnerskab, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård lancerede i august 2018.

“Der ligger en stor, fælles samfundsudfordring i at beskytte byerne mod havvandsstigninger og stormfloder, og det kræver samarbejde mellem mange parter. Vi håber, at mange kommuner vil søge, sådan at vi sammen kan udvikle ideer og nytænkende løsninger og i fællesskab styrke indsatsen – og på den måde også udvikle de enkelte byer i bæredygtig retning”, siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk.

“Mange kommuner har forebyggelse mod oversvømmelse til at stå højt på to-do-listen. Selv om det kan lyde enkelt, er det en ganske kompleks opgave. Hvilke aspekter bør der tages højde for i en helhedsløsning, og hvordan kan der skabes merværdi. Kommunerne har her en unik mulighed for at søge om vejledning og finansiering til projekter, hvor beskyttelsen mod havet tænkes sammen med byudvikling”, siger kystdirektør Merete Løvschall i en pressemeddelelse.

I første ansøgningsrunde kan kommuner, som allerede har udvist en særlig opmærksomhed på klimaudfordringen og er langt fremme med helhedsløsninger om oversvømmelsesbeskyttelse, søge om tilskud til udvikling af nytænkende og helhedsorienterede løsninger.

Det vil sige løsninger, hvor både planlægning, sikring og beredskab tænkes sammen.

De kommuner, som vælges ud, vil få hjælp til udvikling af deres pilotprojekter.

Konkret for eksempel hjælp fra rådgivere og forskere.

Det forventes, at der i første ansøgningsrunde vil være tale om støtte til cirka 10 pilotprojekter. Der er afsat 10 millioner kroner til støtte af de cirka 10 pilotprojekter. På et senere tidspunkt vil enkelte af disse kommuner kunne opnå støtte til realisering af pilotprojekterne.

I anden ansøgningsrunde vil kommuner, som er i gang med en proces om oversvømmelsesbeskyttelse, men endnu ikke helt så langt med projekterne, kunne ansøge om støtte til plan- og procesprojekter. Det forventes, at der åbnes for anden ansøgningsrunde i 2020.

Hvem kan søge?

Kommuner med en by, hvor dele af byen eller et byudviklingsområde med placering i byzone er i risiko for at blive oversvømmet af havvandsstigninger og stormflod.

Det er muligt, at flere kommuner kan gå sammen om at søge, når der er tale om udfordringer og/eller løsninger, der går på tværs af kommunegrænser.

Hvilke projekter kan få støtte?

Innovative og helhedsorienterede pilotprojekter, der rykker den udfordrede by et afgørende skridt mod en løsning, der nedbringer oversvømmelsesrisikoen og sikrer en bæredygtig byudvikling.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
14. april 2021 Erhverv, Sønderborg

Stor konference i Sønderborg flyttes til oktober

14. april 2021 Erhverv

Corona-pandemien får endnu engang arrangørerne af ’Impact The Future’ til at udskyde konferencen i Sønderborg til oktober måned, som ellers var planlagt til at finde sted i juni måned. Arrangørerne oplyser i en mail, at udskydelsen skyldes usikkerhed omkring afholdelse af større events, hvor deltagere skal mødes fysisk og oplyser samtidig, at hvis Corona-situationen fortsat […]

Læs mere...