Regionen: Patienter skal undgå unødvendige genindlæggelser

30. januar 2020 REGIONALT

Det er sjældent rart at blive indlagt akut og de fleste vil gerne være den oplevelse foruden. Cirka 100.000 syddanskere bliver akut indlagt hvert år, og for cirka 5.000 af dem sker det mindst 3 gange inden for et halvt år.

Region Syddanmark vil nu gøre en ekstra indsats for at styrke kvaliteten i behandlingen af de patienter, som oplever at blive akut indlagt igen og igen. Derfor skal flere af regionens sygehusafdelinger i det kommende år afprøve et pakkeforløb med tre overordnede indsatser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indsatserne skal gerne resultere i, at sygehusets medarbejdere bliver endnu skarpere til at se de behov, patienterne har,og reagere på dem, så patienterne undgår at blive indlagt akut, hvis det er muligt, skriver Region Syddanmark.

Indsatser skal afprøves flere steder

Det er både regionens fælles akutmodtagelser og afdelinger i Esbjerg, Odense, Kolding og Sønderborg, som skal afprøve de nye indsatser. De patienter, som indsatserne er rettet imod, kan for eksempel være ældre og multisyge patienter, socialt udsatte og patienter med misbrug eller dobbeltdiagnoser – det vil sige patienter med både fysiske og psykiske lidelser.

Tre indsatser

De tre nye indsatser, som sygeplejerskerne og lægerne på de syddanske sygehuse skal afprøve i 2020 i et pakkeforløb, er oplistet nedenfor. De bygger på gode erfaringer fra sygehusene og er rettet mod selve indlæggelsen, perioden under indlæggelse og udskrivelse

Sygehuset skal i dialog med lægen ved indlæggelse

Den praktiserende læge eller vagtlæge skal fremover i dialog med sygeplejersker på den fælles akutmodtagelse om de patienter, der bliver henvist til akut behandling på sygehusene. Formålet med samtalen er at finde ud af, om patienten har behov for en akut indlæggelse her og nu, eller om patienten med støtte fra kommunens hjemmesygeplejersker, den praktiserende læge eller sygehuset kan blive i hjemmets trygge rammer og blive tilset på et ambulatorium på sygehuset hurtigst muligt.

Patienten vurderes af et team med forskellige fagprofessionelle

En speciallæge gennemgår patientjournalen for de patienter, som er akut indlagt for 3. gang inden for et halvt år. Lægen vurderer, om det er relevant at samle et hold af relevante fagprofessionelle til at gennemgå patientens sygdom og forløb og tage stilling til, hvad de kan gøre for patienten på sygehuset, og hvordan sygehusets personale bedst hjælper patienten videre.

Patient og pårørende skal inddrages mere i beslutninger om udskrivelse

Når patientens udskrivelse skal planlægges, skal sygehusets personale/lægen fremover mere systematiseret sørge for, at patienten og de pårørende er med til at træffe beslutninger om udskrivelsen og det videre forløb. Der skal også sættes ekstra fokus på kommunikationen på tværs af sygehus, kommune og praktiserende læge, så alle relevante informationer er givet videre.

Foruden de tre indsatser skal der udpeges tværsektorielle koordinatorer og udskrivningskoordinatorer på hvert sygehus. De tværsektorielle koordinatorer skal have overblik og indsigt i kommunernes og de praktiserende lægers tilbud, mens udskrivningskoordinatorerne får et særligt ansvar for at koordinere patientens forløb i forbindelse med udskrivelsen.

De afdelinger, som skal arbejde med de nye pakkeforløb i 2020, er:

Geriatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital

Afdelingen for Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus

Afdelingen for Medicinske Sygdomme på sygehuset i Sønderborg

Kardiologisk Afsnit i Esbjerg

Hvis de nye indsatser fungerer efter hensigten, skal de udbredes til alle afdelinger i 2021.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk