Sønderborgs bycentrum står foran forandringer

17. oktober 2014 Uncategorized Skrevet af: Ole Kæhler
parkering

Det er bl.a. parkeringsarealet her ved Vingården/ves Søndeborghus, der skal afgive parkeringspladser til et nyt byrum, hvis et forslag til “Byliv og infrastruktur” gennemføres, som det foreligger nu. Foto: Bo Bach Jensen

Artiklen fortsætter under annoncen

I de kommende år vil der ske en række forandringer i det indre Sønderborg, hvad angår både handelsliv, kørende og gående trafik, aktiviteter og, og, og.

Det er i hvert fald, hvad kommunen lægger op til med et forslag til “Byliv og infrastruktur”, der netop er sendt i høring, og hvor alle har mulighed komme med såvel indsigelser som forslag. Alt sammen samles op og kommer på bordet, når forvaltning og i sidste ende politikere skal beslutte, hvordan byen skal skrues sammen og dermed, hvilken retning man ønsker, den skal udvikle sig i.

Artiklen fortsætter under annoncen

Planen kan ses i sin helhed på kommunens hjemmeside www.sonderborgkommune.dk, men interesserede kan møde såvel politikere som planlæggere i morgen lørdag på Rønhaveplads mellem kl. 10 og 14, hvor der allerede bliver mulighed for at diskutere og stille spørgsmål til planen.

Og dem vil der med garanti komme mange af i perioden frem til den 26. november, for en del af planforslaget peger på en række trafikale ændringer som eksempelvis ensretninger og  at der skal nedlægges parkeringspladser, så der kan skabes flere levende pladser til f.eks. leg, byliv/byrum og grønne områder, ligesom også den gående og cyklende trafik skal tilgodeses mere/prioriteres højere end i dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Liv i byen er altafgørende. Hvis der ikke er liv i gaderne, og hvis ikke byen tilbyder sig med aktiviteter, kultur, sport, events m.v., er byen ikke er attraktiv at leve eller opholde sig i”, hedder det i indledningen til debatoplægget om byliv og infrastruktur.

Forslaget lægger blandt andet op til, at et ikke nærmere angivet antal parkeringspladser i byen kan nedlægges. Planen peger på Rønhaveplads, havnefronten foran Sønderborg Slot og ikke mindst parkeringsarealet ved Sønderborghus – i planen hedder det Vingården.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som skrevet siger planen ikke, hvor mange parkeringspladser, der ialt kommer på tale, men gennemføres planen, som den er skitseret nu, skal der skabes en forplads til Sønderboghus i forlængelse af det nuværende grønne over mod Jernbanestien, ligesom fodgængerne skal tilgodese med nye fortove/fodgængerforbindelser mellem Perlegade, Sønderborghus, busstationen og videre mod biblioteket og skolerne/uddannelsesinstitutionerne i området.

Hertil kommer, at planen åbner mulighed for, at forretningerne i Jernbanegade og Gågaden, der har bagside ud mod parkeringspladsen, får mulighed for at “bagfacader”. Samlet sagt opererer planen med at skabe et nyt byrum ved Vingården.  Og det vil gå ud over de parkeringsmuligheder, bilisterne kender i dag. Uden at det står direkte i planen, vil det betyde, at bilister skal indstille sig på at parkere i Borgen eller på Ringriderpladsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I forordet til planen skriver Frode Sørensen (S), der er formand for teknisk- og miljøudvalget, at “planen er baseret på en lang række analyser, som f.eks. undersøgelser af trafikstrømninger i byen og (…) i perspektiv til de bæredygtige principper for byudvikling og CO2-reduktion”. Og endelig understreger udvalgsformanden, at “… vi også tænker nyt, finder alternative ruter og ændrer vores trafikvaner,  og (…) at Sønderborg bliver en bæredygtig og tilgængelig by”.

Der er som nævnt mulighed for at høre mere om planens detaljer i morgen på Rønhaveplads eller på et offentligt møde, der finder sted den 15. november i Borgen. Planen er i offentlig høring til den 26. november.

Læs hvad Sønderborg Handel mener: HER

 

 

 

 

 

17. april 2024 Politik, Sønderborg

Målsætningen med 77.000 indbyggere i 2030 holder ikke, siger politikere

17. april 2024 Politik

På mødet i Økonomiudvalget i dag, onsdag, blev der lagt en befolkningsprognose på bordet. Den bygger på tal fra Danmarks Statistik og de viser en befolkningsfremgang på 28 personer frem til 2028. Byrådet arbejder hen imod, at der er 77.000 indbyggere i Sønderborg Kommune i 2030. ”Årets befolkningsprognose understreger med al tydelighed, at vi ikke […]

Læs mere...