Sønderjysk Forsikring i herlig medvind

11. april 2013 Erhverv

-Vi har haft betydelig medvind både i selve forsikringsforretningen og i vore investeringer. Så kort beskriver administrerende direktør Lars Andersen baggrunden for det rekordoverskud på 54,3 mio. kr. før skat, som Sønderjysk Forsikring opnåede i 2012.

Da selskabet aflagde halvårsregnskab var forventningerne til årsresultatet på mellem 20 og 24 mio. kr. efter skat. Resultatet blev 42,7 mio. kr., som er 11,1 mio. kr. bedre end i 2011. Egenkapitalen udgør nu 301,4 mio. kr., og blev i 2012 forrentet med 19,4 pct. før skat.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tallene er også udtryk for, at det i 2012 lykkedes Sønderjysk Forsikring at styrke sin position som det lokale forsikringsselskab i Syd- og Sønderjylland med afdelinger i Kolding, Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Den udvikling vil fortsætte med bl.a. en stærkere tilstedeværelse i regionens nordvestlige hjørne.

Lidt om tallene

Bruttopræmieindtægten steg i 2012 med 9,1 pct. til 270,8 mio. kr. Selvom væksten er lidt lavere end året før, vinder selskabet fortsat markedsandele. I 2012 bød Sønderjysk Forsikring velkommen til 4.163 nye kunder, hvilket er meget tilfredsstillende. Væksten er især sket på privat- og erhvervsområdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sammensætningen af selskabets forsikringsforretning er:

31 pct. privatforsikringer

15 pct. erhvervsforsikringer

4 pct. landbrugsforsikringer

39 pct. bilforsikringer

11 pct. ulykkesforsikringer

Færre udbetalinger

Medvirkende til resultatet er også, at selskabet i 2012 har været forskånet for de store skybrudsskader og storme, mens antallet af brand- og personskader er lavere end ventet. Bruttoskadeprocenten nåede derfor ned på 64,8 pct. mod budgetteret 72,0 pct.

-Vi erkender, at det meget tilfredsstillende forløb er resultatet af det lange seje træk med hårdt arbejde og betydeligt held på de fleste områder i 2012. Det er vores opfattelse, at en vækst på over 9 pct. viser, at vi er konkurrencedygtige. Både nye og gamle kunder sætter stor pris på, at de betaler den samme præmie for den samme risiko. Vi har ikke specialpriser for nye kunder. Vi behandler alle ens, fastslår Lars Andersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skadeprocenterne for selskabets fokusområder er (med 2011 i parentes):

69,3 pct.(77,0 pct.) privatforsikringer

67,9 pct.(56,4 pct.) erhvervsforsikringer

51,7 pct.(46,3 pct.) bilforsikringer

88,2 pct.(98,6 pct.) ulykkesforsikringer

Bruttoomkostningerne er steget med 7,2 mio. kr. og udgør for 2012 i alt 56,8 mio. kr. Det svarer til en omkostningsprocent på 21,0 pct., hvilket er marginalt lavere end budgettet på 21,4 pct. Stigningen i omkostningerne hænger sammen med ansættelse af flere medarbejdere, begyndende indkøring af nyt IT-system, modernisering af filialnettet og øgede salgsudgifter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Investeringsgevinster

Medvirkende til rekordregnskabet er Sønderjysk Forsikrings investeringsvirksomhed, der gav et afkast på 23,0 mio. kr. mod 12,7 mio. kr. i 2011. Da budgetterne blev lagt, var forventningen 9,0 mio. kr.

-Vi er stolte af resultatet. Det understreger, at strategien med at sætte mennesket i centrum er rigtig. Vi åbner filialer for at betjene kunderne i nærområderne. Vi lægger vægt på at give en personlig betjening, og derfor kan vi handle hurtigt, når der er brug for os. Sagerne må ikke trække i langdrag. Det er for os blot nogle af de værdier, der adskiller os fra vore konkurrenter, siger Lars Andersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2013 venter selskabet en vækstrate på ca. 9 pct. og dermed en samlet præmieindtægt på 295 mio. kr. Omkostningsniveauet forventes at stige til ca. 22 pct., da selskabet fortsat ønsker at fastholde den offensive strategi, der har været med til at cementere fremgangen.

De usikkerheder, som både præger det danske og internationale samfund, gør, at selskabet samlet set er meget forsigtig i sine skøn for 2013. Den forsikringsmæssige drift ventes at give et nul-resultat. Afkastet på investeringerne er usikkert. Det gør, at Sønderjysk Forsikring i 2013 venter et beskedent nettooverskud på ca. 7 mio. kr., og dermed når egenkapitalen op på næsten 310 mio. kr.

-Jeg tror, kunderne sætter pris på, at de handler med et velkonsolideret selskab, der også vil være i stand til at dække de mulige skader, hvis vi skulle genopleve en stormkatastrofe som i 1999. Det var den hidtil værste begivenhed i vores mere end 150 årige historie, siger Lars Andersen.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
4. oktober 2023 Kultur, Sønderborg

Oplev nattestemning som i 1864 på Dybbøl Banke

4. oktober 2023 Kultur

Natten sænker sig over slagmarken, og alt er tyst som i graven. I skanser og løbegrave kryber de trætte soldater sammen, men officererne sørger for, at vagten ikke sover. For i ly af mørket kan fjenden snige sig frem. Krig føres i alle 24 timer i døgnet, men nattens strabadser kan være svære at sætte […]

Læs mere...