Vil rive dele af det gamle Teknikum ned

13. februar 2015 Kultur

Ejeren af det tidligere Teknikum i Sønderborg vil rive de gamle bygninger ned. Men det er ikke sådan bare lige at gøre dét.

” width=”300″ height=”238″ /> Det nyere del af det tidligere Teknikum er på vej til at blive til Sønderborg Friskole.

Bygningerne har en bevaringsværdi på henholdsvis 3 og 4 ifølge SAVE-skalaen hvor 3 er høj bevaringsværdi og 4 er middel.

Bygningerne er derfor omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Det betyder, bygningerne ikke må nedrives før nedrivningen af bygningen har været offentligt bekendtgjort og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om kommunalbestyrelsen efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.

Nedrivningen af bygningen har været i høring med høringsfrist den 10. februar 2015.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om der skal gives tilladelse til nedrivning eller om der skal nedlægges et nedrivningsforbud .

Der er i høringsperioden kommet ni indsigelser fra Museum Sønderjylland, Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd Sønderjylland og Grundejerforeningen Blegen.

Det er SIB, der har købt det tidligere Teknikum og firmaet ønsker at opføre boliger på området.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk