2014: Sønderborg Kommune modtog 463 børne-underretninger

4. februar 2016 Samfund

Når et barn ikke trives, så bør der ske en såkaldt underretning til kommunen, der så kan undersøge sagen og kkcvurdere, om der skal ydes hjælp.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nogle kommuner får forholdvis mange underretningen, men med et højt antal underretninger hedder det sig, at man er blevet bedre til at spotte børn, der ikke trives.

I snit kommer der underretninger om 3,6 procent af danske børn i alderen 0-17 år.

I 2014 var der 15. 687 børn i Sønderborg og kommunen modtog ifølge tal fra Ankestyrelsen 463 underretninger og det svarer til 3 procent. Altså lidt under landsgennemsnittet.

Det fortæller TV2 Nyhederne, som har lagt en artikel på nettet, hvorfra det er muligt at se samtlige kommuners børnetal og antallet af underretninger i 2014. Se den HER

En underretning er:

En underretning betegnes som en henvendelse, der indeholder en bekymring for et barns eller en ungs trivsel og kkcudvikling.

Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den almindelige borger, når man får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte.

Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung skal der finde samtale sted med barnet eller den unge.

Kilde: Ankestyrelsen, 2014.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk