4500 sundhedsansatte kan se frem til højere løn

25. januar 2022 Erhverv

Regionsrådet har mandag besluttet at arbejde videre med den såkaldte januarpakke, der betyder højere løn på sygehusenes særligt vagtbelastede områder og der er 70 millioner kroner årligt, hvor fordelingen nu skal forhandles med faglige organisationer og forventningen er, at det giver lønløft til omkring 4.500 medarbejdere.

Samtidig blev det besluttet at opruste det præhospitale beredskab med blandt andet tre sygetransporter.

Tiltagene er en del af en langsigtet indsats i det syddanske sundhedsvæsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det tidligere forretningsudvalg bad i december administrationen om at lave et forslag til strategisk brug af lokal løndannelse og et bud på en økonomisk ramme, der ville kunne føre forslaget ud i livet. Brug af lokal løndannelse skulle være en del af en samlet indsats for at styrke rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø på regionens sygehuse.

”Januarpakken, og dermed flere penge til lokal løndannelse, er et af initiativerne i en samlet indsats for at styrke rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø på sygehusene til gavn for både patienter og medarbejdere. Vi kan ikke med lokal løndannelse tilgodese alle medarbejdere og områder. Men med pakken forsøger vi at hjælpe der, hvor de største udfordringer er. Og det er typisk områder med aften-, nat- og weekendarbejde, og hvor mange akutte patienter sætter meget snævre rammer for at tilpasse driften, når bemandingen er udfordret”, siger regionsrådsformand Stephanie Lose i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regionsrådet anerkender, at der er mange medarbejdere og områder, som ikke bliver omfattet af januarpakken, der skal ses som et supplement til de centrale overenskomstforhandlinger:

Vi er bevidste om, at alle afdelinger og faggrupper hver eneste dag yder en stor og vigtig indsats og er med til at sikre, at vores patienter får den bedste pleje og behandling. Jeg oplever en forståelse for, at der er behov for at gøre noget i forhold til de mest sårbare afdelinger. Men jeg oplever også, at der er bekymringer om rekruttering og fastholdelse på andre områder i sundhedsvæsenet. Det er både relevant og forståeligt, og det er vigtigt at huske, at udfordringerne ikke er løst med januarpakken”, siger 1. næstformand Mette With Hagensen.

Artiklen fortsætter under annoncen

SF og Enhedslisten stemte imod forslaget med følgende mindretalsudtalelse:

”Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti bakker naturligvis op om de yderligere 70 millioner kroner årligt til lokalløn. Partierne er dog imod de centralt besluttede kriterier for udmøntning, idet lokalløn er forhandlingsstof og bør udmøntes efter forhandling med alle forhandlingsberettigede faglige organisationer lokalt”.

På baggrund af regionsrådets beslutning om at arbejde videre med januarpakken vil Region Syddanmark i den kommende tid forhandle konkrete aftaler med relevante faglige organisationer. Det varige lønløft foreslås som anciennitetstillæg samt tillæg til specialuddannelser inden for intensivområdet, anæstesiområdet samt på psykiatriske sengeafdelinger.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
22. maj 2022 Erhverv, Sønderborg

Jobcenters Rejsehold kan måske hjælpe dig til bedre trivsel på jobbet

22. maj 2022 Erhverv

På Jobcenter er der tre medarbejdere, som har til opgave at få sygefraværet ned i både private virksomheder og i kommunens forskellige forvaltninger. “Vi er i kontakt med 36 offentlige virksomheder og 52 private og de medarbejdere, som vi har hjulpet, er fra pleje- og omsorgsfagene, produktionsfag og tømrer-snedkerfagene”, fortæller Lone Steensbech, der er en […]

Læs mere...