Kommunen: Hække og hegn skal klippes

25. juli 2015 Sundeved

Som grundejer har man nogle forpligtelser, hvis éns grund ligger ud til eller langs med en vej, sti eller et fortov. Det gælder både når der er tale om en offentlig vej eller en privat fællesvej.by9

Pligterne er således og er aktuelle nu, hvor hække og hegn er vokset meget efter uger med regn og sol:

  • Ukrudtet skal bekæmpes for at sikre sikker færdsel og holdbar belægning.
    Artiklen fortsætter under annoncen

  • Det er ikke tilladt at bruge pesticider til ukrudtsbekæmpelse.
  • Hække og hegn skal klippes, så de holdes inde på egen grund.
  • Træer og buske skal beskæres, så de overholder krav til frihøjde (se tegning).
  • Hvis kravene til en grundejer ikke efterkommes, kan kommunen få arbejdet udført for grundejerens regning

Er du i tvivl om reglerne, er du velkommen til at kontakte Sønderborg Kommune, Veje og Trafik, tlf. 8872 5620.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk