Byrådet skal beslutte om Augustenborg skal løftes og måske komme på UNESCOs verdensarvsliste

19. december 2022 Augustenborg

På byrådsmødet på onsdag er det op til Byrådet, om de vil godkende Masterplanen Hertugernes Augustenborg, hvor det er fortiden, som løfter fremtiden.

Hvis byrødderne godkender planen, så kan Hertugernes Augustenborg måske på sigt komme med på UNESCOs liste for  Verdensarv. Det fremgår af Masterplanen, hvor Mads Wolff fra den danske UNESCO-kommission siger:

“Jeg vil opfordre Sønderborg til at tænke stort og til at være modige. I skal også tænke sammen. For verdensarv er ikke noget, der bare kan bygges – det kræver en autencitet, der vokser og udspringer af de mennesker, der bor og lever i Augustenborg – og det er vigtigt at huske, at verdensarv handler mere om stedbundne værdier og bæredygtig udvikling af lokale samfund end om at skabe en turistattraktion”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mads Wolff har været på besøg i Augustenborg og fortæller, at det var svært ikke at blive begejstret:

“Det gælder både for det fysiske historiske arv, hvor det ambitiøse genetableringsprojekt vil kunne bringe den smukke hertugby til sin ret. Det gælder ikke mindst slottet, slottets kirke og de enkelte renoverede huse gør det muligt at ane et fremtidigt Augustenborg, hvor hertugfortællingerne styrkes og bindes sammen af bygninger, belægning, anlæg og alleer”.

En vigtig del i det hele er også den dansk-tyske grænse og grænselandet.

Artiklen fortsætter under annoncen

“På en måde er det ikke så vigtigt, at grænsen ligger præcis, hvor den gør. Men det er vigtigt, hvorfor den demokratiske grænsedragning – baseret på folkets selvsbestemmelsesret – lige præcis virker her som et af de eneste steder i verden. I det ligger der en relevant viden og en læring, som rækker langt ud over Sønderborgs kommunegrænse”, siger Mads Wolff i Masterplanen.

Mads Wolff har tilladt sig at trykprøve Hertugernes Augustenborg i det danske UNESCO-system og herunder på hovedkontoret i Paris.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Resultatet blev, at jeg ikke længere er den eneste, der begejstres af Augustenborg”.

Bliver Hertugernes Augustenborg i fremtiden UNESCO Verdensarv, vil det sikre Sønderborg en endnu mere fremtrædende plads på både Danmarks- og verdenskortet med øget bosætning, turisme, arbejdspladser og nye virksomheder som følgevirkning.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
9. februar 2023 Gråsten, Uddannelse

Endnu et hold produktionsledere og agraøkonomer flyver fra landbrugsskolen

9. februar 2023 Gråsten

Endnu et hold produktionsledere og et hold agrarøkonomer er dimitteret fra Gråsten Landbrugsskole, og det blev markeret ved en dimissionsfest på skolen. Ved festen var der hæder til de nyuddannede produktionsledere og agrarøkonomer, og desuden var der uddeling af fire legater fra Grænsefonden, som arbejder for styrkelse og udvikling af danskheden i grænseegnene. Simon Faber […]

Læs mere...