CO2-udledningen falder i Sønderborg – energiforbruget stiger

28. august 2019 Samfund

Den samlede CO2-udledning i Sønderborg Kommune er siden 2007 reduceret med 38,3 procent og alene i 2018 er CO2-udledningen reduceret med 2,7 procentpoint. CO2-reduktionen i 2018 skyldes primært en udfasning af olie til opvarmning i de private husstande og en faldende CO2-faktor for importeret el. Det oplyser ProjectZero i en pressemeddelelse.

”Jeg glæder mig over, at Sønderborg-områdets CO2-udledning fortsat er faldende og at vi stort set følger ProjectZero-visionens CO2-reduktionsmål og rapporten bekræfter mig ligeledes i, at vi skal have fuldt fokus på implementeringen af de 50 projekter, som er beskrevet i Roadmap2025, så vi også kan få nedbragt vores energiforbrug”, siger borgmester Erik Lauritzen.

Roadmap2025 blev godkendt af Byrådet i december 2018 og viser dermed vejen til yderligere energibesparelser samt den videre omstilling af Sønderborg-områdets energisystem med mere sol-, vind- og bioenergi.

Biogasanlægget i Glansager er under opførelse og forventes idriftsat i 2020, varmeprojektet i Nordborg følger tidsplanen og forventes at reducere naturgasforbruget hos områdets fjernvarmeværker og miljøkonsekvensvurderingsrapporten for Lillebælt Syd Vindmøllepark er indsendt til Energistyrelsen og afventer Styrelsens behandling. Alle projekter, der i årene frem, er med til at sikre Sønderborg-området markant mere vedvarende energi.

Artiklen fortsætter under annoncen

Monitoreringsrapporten viser også, at energiforbruget i 2018 er steget med 1,7 procentpoint og dermed er trenden med et faldende energiforbrug blevet brudt, for første gang siden 2013.

”Udviklingen i energiforbruget i 2018 viser, at vi skal styrke energieffektiviseringsindsatserne. Nedbringelse af energiforbruget er en vigtig del af ProjectZero-visionens DNA, og det realiseres bedst gennem energirenoveringer i private boliger og boligforeninger samt gennem virksomhedernes arbejde med energieffektiviseringer af deres processer og drift. Med Roadmap2025 har vi køreplanen, nu handler det om at få den fuldt implementeret”, fortæller adm. direktør Peter Rathje, ProjectZero.

Artiklen fortsætter under annoncen

ProjectZero CO2-monitoreringsrapport har til formål at opgøre det forløbne års energiforbrug, omregne dette til CO2 og analysere afvigelser.

Du kan læse hele ProjectZero CO2-monitoreringsrapport ved at klikke her.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
1. december 2022 Politik, Sønderborg

Byrådet besluttede at bibliotekerne skal spare over en million kroner

1. december 2022 Politik

Der bliver skåret ned på antallet af læsekredse på biblioteket og på den måde kan der spares 185.000 kroner om året. Der spares yderligere 140.000 kroner årligt ved at nedlægge læsestuerne på bibliotekerne i Dybbøl og Ulkebøl. Det besluttede Byrådet onsdag aften og politikerne skar også ned på den bemandede åbningstid på bibliotekerne og det […]

Læs mere...