Debat: Vi skal ha’ den bedste og billigst mulige fjernvarme

28. december 2017 Sønderborg

Bestyrelsesformand Claus Plum, Sønderborg Fjernvarme, skriver:

I lyset af den aktuelle debat omkring fjernvarmeselskaberne i Gråsten og Sønderborg, vil jeg på vegne af bestyrelsen i Sønderborg Fjernvarme redegøre for vore overvejelse vedrørende sammenlægning af vort selskab med vore nabokolleger.

Som medierne også har fokuseret på de seneste dage, så står mange fjernvarmeselskaber overfor at miste et væsentligt tilskud, det såkaldte grundbeløb som er ydet til el produktion og som bortfalder ved udgangen af 2018.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det gælder også Sønderborg Fjernvarme, og uanset vi som bestyrelse har foretager andre tiltag, vil vi på grund af bortfaldet af dette tilskud se ind i en ikke uvæsentlig prisstigning, og derfor har vi følt os forpligtet til at afsøge alle muligheder for bedst at fastholde vore gode priser over for vore forbrugerne.

Vi har således igennem det seneste år, forhandlet om samarbejde og sammenlægning med bl.a. Gråsten og Augustenborg Fjernvarme. Det har været et positivt forløb. Det foreløbige resultat har været gensidig gode administrationsaftaler med Augustenborg og Gråsten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samarbejdet har medført flere drøftelser og klarlagt flere positive synergier som kan opnås ved en tættere relation mellem selskaberne, hvilket så har ført til forslaget om sammenlægning af Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme A.M.B.A., da det vil give det største og bedste rationaliseringspotentiale, og medfører de bedste muligheder for at fastholde prissætningen i begge selskaber.

Nogen påstår, en driftsaftale vil kunne give samme resultat. Men i Sønderborg har vi ikke nogen ambition om, at være administrations- og driftsselskab for andre, da vi har den grundholdning at ét selskab med én bestyrelse vil have de bedste muligheder for at skaffe forbrugerne den billigste varme.

Artiklen fortsætter under annoncen

På grund af forskellene i vore forbrugerantal vil en sammenlægning være til størst fordel for forbrugerne i Gråsten. Men uanset dette forhold, har vor til gang i Sønderborg Fjernvarme A.M.B.A. været, at så længe, der er en fordel for forbrugerne i Sønderborg, er vi positive over for en sammenlægning, og derfor mener vi som bestyrelse, at forbrugerne skal have mulighed for at tage stilling hertil.

I arbejdet med nye vedtægter for et fælles selskab, har vi lagt vægt på, at der i bestyrelsen ikke skulle være faste pladser for givne interessenter, hverken geografisk, private, lejere, aftager, andelshavere eller andre, da alle forbrugere har ét interessefællesskab, nemlig bedst og billigst varme. Vi ønsker således ikke, der som led i bestyrelsessammensætningen, skal gå ”sognerådspolitik ” i valgprocessen og indstillinger til bestyrelsesvalget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Målet må være at sikre størst muligt demokrati og, at de bedst kvalificerede kan blive valgt til bestyrelsen.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
10. august 2022 Politik, Sønderborg

Udviklingen af Rønhaveplads lægges i mølposen for en tid

10. august 2022 Politik

Tirsdag var udviklingen af Rønhaveplads på bordet i Teknik-, By- og Boligudvalget, hvor projektet blev sat i bero på grund af pengemangel. “Venstre ser stadig et stort potentiale i at udvikle Rønhaveplads til en oase i byen med legeplads, udeservering o.s.v., og samtidig også som en del af korridoren fra havnen til den øverste del […]

Læs mere...