Effektiv kontrol mindsker borgeres snyderi med ydelser

29. januar 2021 Samfund

Hvordan ser det egentlig ud med snyderiet med økonomisk friplads, kontanthjælp, sygedagpenge eller pensioner i Sønderborg Kommune? Den status dykker politikerne i Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget dybere ned i på deres næste møde, for der skal de gennemgå Bedragerigruppens Årsrapport for 2020.

Årsrapporten giver hvert år en status på, hvad Bedragerigruppen har arbejdet med og fundet frem til i det forgangne år. Efter en prioritering og screening har Bedragerigruppen i 2020 dykket dybere ned i 199 sager, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Behandlingen af sagerne har resulteret i en ændring af borgeres ret til ydelser på 13,3 mio. kr. fordelt med 4,9 millioner kroner i tilbagebetalingskrav og knap 8,4 millioner i fremadrettede besparelser.

”Det er vigtigt arbejde, og det gælder hele tiden om at minimere snyderi. Det er især vigtigt, at uberettigede ydelser bliver stoppet, så de ikke fremover udbetales. For hver gang der uberettiget går penge ud af kommunekassen, betyder det noget for alle andre. I sidste ende er konsekvensen jo færre penge til velfærd – altså ældrepleje, daginstitutioner, skoler og meget andet”, siger Jan Prokopek Jensen, der er formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Artiklen fortsætter under annoncen

I sager om økonomisk fripladstilskud til enlige forsørgere er den af og til gal med borgerens bopælsadresse i folkeregistret. Det gælder for eksempel, hvis borgeren ikke har oplyst, at de lever i et samlivsforhold med en partner eller reelt bor sammen med denne – og dermed forsvinder betingelserne for at modtage tilskud til friplads. Adresseforholdene er også afgørende for, om nogle pensionister kan bevare dele af deres pension, når de reelt er udrejst af Danmark.

På sygedagpengeområdet oplever Bedragerigruppen ofte, at borgere opretter enkeltmandsvirksomheder, mens de modtager offentlige ydelser, og dermed har undladt at oplyse, at de reelt ikke er uarbejdsdygtige. Det er til en vis grad samme fortælling for nogle kontanthjælpsmodtagere, når de skaffer sig egen forsørgelse uden at oplyse det, for på den måde modtager de kontanthjælp, de ikke er berettiget til.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Jeg er meget glad for, at der sker der en samkøring af registre, som er et vigtigt værktøj i at opdage snyderiet, samt at der er et godt internt samarbejde i kommunens forvaltninger, især mellem bedragerigruppen samt Borgerservice og Jobcenteret”, siger Niels Ole Bennedsen, næstformand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Ud af de 199 behandlede sager hos Bedragerigruppen i 2020 har 174 medført, at der er foretaget en ændring af borgernes ret til en ydelse – enten fremadrettet eller med tilbagevirkende kraft – tilbagebetalingskrav. De 174 sager har i 2020 givet et samlet provenu på 13,3 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

25 behandlede sager har ikke medført reguleringer af ydelser.

Antallet af sager er højere end de 199. Men på baggrund af modtagne anmeldelser og registersamkøringssager vurderes de enkelte sager, og de løses ud fra prioriteringer, præventivt indhold med mere.

Hovedparten af sagerne er enten afsluttet efter enighed med borgeren, hvor borgeren erkender forholdet, og i andre tilfælde får borgeren tilsendt afgørelsen sammen med en sagsfremstilling. Kun et fåtal af sagerne bliver prøvet ved en højere instans – typisk Ankestyrelsen eller Social- & Indenrigsministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Af de 13,3 millioner kroner udgør den kommunale andel 8,8 millioner, mens resten er statens andel.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
8. februar 2023 Erhverv, Sønderborg

Henning Kongstad kunne fejre 25-års jubilæum hos Daniit

8. februar 2023 Erhverv

Den 1. februar kunne administrerende direktør Henning Kongstad fejre 25-års jubilæum hos Daniit A/S. I 1998 blev han uddannet elektronikteknikker på EUC Syd og han startede sin karriere, som pc-software-programmør hos Lodam automation A/S og blev senere hen projektleder for foderfabrikker og asfaltværker. Efterfølgende blev han teknisk chef, og i dag er Henning Kongstad administrerende […]

Læs mere...