Gæster til Nordvesthavnsvejs beboere skal måske parkere på Alsion eller Skansen

15. januar 2018 Politik

Når beboerne i parcelhusene på Nordvesthavnsvej for fremtiden skal have større gæstebud, kan gæsterne se frem til at skulle parkere bilen ved Alsion eller Skansen og så gå det sidste stykke vej – måske iført det store skrud og smoking.

Det kan blive konsekvensen, hvis forslaget til lokalplan for området godkendes af Sønderborg Byråd, skriver Alssundgruppen i en presemeddelelse.

Nordvesthavnsvej er så smal, at der bør indføres parkeringsforbud for at sikre en blot nogenlunde gnidningsfri færdsel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vejen ændres til en 2 minus 1 vej.

Det er en vejtype, hvor Vejdirektoratets foreskriver, at der altid bør overvejes parkeringsforbud. Nordvesthavnsvej er en meget smal vej, hvor trafiksikkerheden for især bløde trafikanter vil mindskes markant, hvis biler må standse og parkere i vejsiden.

Kan gæsterne ikke parkere i værternes indkørsler er de henvist til at benytte offentlige parkeringsarealer. De må nemlig ikke anvende de øvrige parkeringsarealer i området. De er reserveret beboerne i de eksisterende lejlighedskomplekser.

Alssundgruppen samler protest-underskrifter

Lokalplanforslaget er i øjeblikket i offentlig høring, og indtil nu er der kommet over 30 konkrete indsigelser. Dertil kommer, at Alssundgruppen har indsamlet omkring 300 protester. 200 har fysisk skrevet under på protestskrivelser, mens 100 har gjort det digitalt på www.jorsal.dk/lokalplan.

Det er så vidt vides første gang borgere har mulighed for digitalt at protestere over en lokalplan. Det er muligt at komme med indsigelser frem til den 29. januar.

“Det er ikke antallet af underskrifter eller indsigelser, der er afgørende for os. Det er derimod den lødighed, som de har. Vi er ikke imod, at der bygges huse på arealerne. Vi er i mod højden og etagebyggeri. Hvorfor ikke tillade en højde, som svarer til det bagvedliggende parcelhusområde. Det vil give en harmonisk helhed”, siger Anders Brock-Faber, der er talsmand for Alssundgruppen.

“Vi håber, at den foreliggende lokalplan skrottes, og at man lader hele processen gå om, så borgerne inddrages for sammen med kommunens medarbejdere at udarbejde et forslag, som alle kan tilslutte sig. Tænk hvad det kan spare af ressourcer. Borgerinddragelse er jo et af det nye byråds kerneområder. Så lad os vise vejen, og komme i gang nu. Det kan vi passende gøre, mens vi venter på, om Kystdirektoratet tillader en ophævelse af den eksisterende strandbeskyttelseslinje”, siger Anders Brock-Faber.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk