Handicaprådet skal forholde sig til forslag til nedskæringer på busdriften

20. oktober 2022 Politik

Politikerne i Byrådet er i fuld gang med at svinge sparekniven og alle sparemuligheder er i spil – også den offentlige transport, hvor politikerne har bedt forvaltningen lave en liste, der viser, hvad der kan spares på den konto. Spareforslagene skal lægges frem for Handicapudvalget, som kan komme med et såkaldt høringssvar.

Ingen af spareforslagene har været under politisk behandling og er altså ikke vedtaget.

Samtlige bybusser kan nedlægges

Bybusserne kører på hverdage i tidsrummet kl. 6.30-19.00 og på lørdage kl. 8.00-15.00. Dog kører den nyoprettede bybuslinje til brug for Center for Verdensmål kun med fire afgange på hverdage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ca. 23 procent af passagererne i bybusserne er pensionister. Det må formodes, at en del af dem skal visiteres til anden ordning eller bruge Flextur.

Ca. 42 procent af passagererne er skolebørn, som ikke er befordringsberettigede. Ved nedlæggelse af bybusserne vil børnene skulle gå eller cykle i skole, alternativt betale for almindeligt buskort. I første halvår af 2022

Nedlægges bybusserne, så sparer kommunen på 2,95 millioner kroner i 2023 og 5,9 millioner årligt fra 2024 og frem. Herfra skal dog trækkes eventuelle udgifter til visiteret kørsel og øget brug af Flextur.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ungdomskortet kan skæres væk

Elever på ungdomsuddannelse med mere end seks kilometer mellem hjem og skole, betaler i dag 50 kr. pr. måned for et ungdomskort. I 2. kvartal 2022 benyttede ca. 700 elever ordningen. Såfremt den kommunale medfinansiering fjernes, vil ungdomskortet koste 395 kr. pr. måned. Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2023 og har et forventet besparelsespotentiale på tre millioner kroner i 2023 og årene fremover.

Kan lukke for gratis skolekort til alle 0.-10. klasses elever

Artiklen fortsætter under annoncen

Forslaget vil betyde, at kun befordringsberettigede elever får gratis buskort. Tildelingen vil ske på baggrund af klassetrin og afstand mellem skole og hjem. Det anslås, at ca. 600 elever er befordringsberettigede.

Elever på privat- og friskoler samt elever der har valgt anden skole end deres distriktsskole vil skulle betale de gældende zonepriser for almindeligt buskort. Forslaget medfører også, at skolerne fremadrettet vil skal betale for grupperejser.

Pr. september 2022 er der indskrevet 8.175 elever på en skole i Sønderborg Kommune. Nogle af de elever er ikke bosiddende i Sønderborg Kommune og derfor ikke berettiget til et gratis skolekort. 6.257 er indskrevet på en folkeskole og 1.918 elever er indskrevet på en fri- eller privatskole.

Artiklen fortsætter under annoncen

I indeværende skoleår er der udstedt 5.760 gratis skolekort, som kan benyttes til samtlige busser i kommunen og dermed også anvendes til fritidsformål. 1.416 af disse kort er udstedt til elever på privat- og friskoler.

Forslaget kan træde i kraft 1. august 2023 og har et forventet besparelsespotentiale på 1,5 million kroner i 2023 og tre millioner kroner årligt fra 2024 og frem.

Kan stoppe kørsel tilrettelagt til friskoler

To friskoler har i dag kørsel tilrettelagt efter deres behov. De øvrige privat- og friskoler tilpasser sig kørselsudbuddet eller sørger selv for transport. Forslaget vil betyde, at to morgenture og to ture om eftermiddagen nedlægges.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forslaget forventes at have betydning for omkring 75-80 elever fra Kegnæs Friskole samt omkring 40 elever, som rejser mod Oksbøl Friskole og Nordborg Busstation. Det kan træde i kraft 25. juni 2023 og en forventet besparelse  på 250.000 kroner. i 2023 og 500.000 kroner årligt fra 2024 og frem.

Kan spare gratis sommerbus på Nordals

Bussen kører mellem Dyvig-Nordborg-Universe og benyttes særligt af sejlere, der ligger i Dyvig Havn. Passagererne understøtter handlen i Nordborg og besøger Universe. Bussen kører fra primo juni til ultimo august. I sommerferieperioden køres der med syv daglige ture tur/retur mellem Dyvig og Universe og fire ture dagligt uden for ferien. I såvel høj- som lavsæson køres der også ture udelukkende mellem Dyvig og Nordborg.

Forslaget kan træde i kraft i sommeren 2023 og har et forventet besparelsespotentiale på 100.000 kroner i 2023 og 200.000 kroner årligt fra 2024 og frem.

Natbussen fra Sønderborg nedlægges

Natbussen kører kl. 03 samtlige nætter efter fredage og lørdage fra busstationen i Sønderborg. Der er kun det ene afgangstidspunkt, som er besluttet gennem afstemning på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Der kører busser mod henholdsvis Sundeved og Als og afsætning sker i byerne ved stoppestederne og uden for byzone på passagerens adresse. Natbussen blev indført som trafiksikker hjemkørsel for de unge. Nedlægges den, vil det medføre øget forældretransport og taxakørsel.

Forslaget kan træde i kraft 25. juni 2023 og det ventes, der kan spares 100.000 kroner i 2023 og 200.000 årligt fra 2024 og frem.

Busruter der kan skæres

Rute 225/226: Ture som ikke har betydning for skoleelever nedlægges

Rute 225/226 kører mellem Sønderborg og Fynshav med afgangstider tilpasset såvel skolerne som færgens ankomst- og afgangstider. Det foreslås, at alle afgange som ikke har betydning for elever i Augustenborg og Fryndesholm Skoler samt elever på ungdomsuddannelses-institutionerne nedlægges, herunder også weekendafgangene. Det bemærkes, at nedlæggelsen vil betyde, at bussen ikke længere vil betjene færgelejet, men udelukkende stoppestedet ved Brugsen i Fynshav.

Der kan spares 1,1 million kroner i 2023 og 2,2 millioner i 2024 og frem.

Flextur kan nedlægges

Ved nedlæggelse af Flextur vil der ikke være et offentligt støttet transporttilbud, når den ordinære rutedrift er indstillet og borgerne vil skulle anvende egentransport, taxa, nabohjælp eller lignende. Nedlægges Flextur må det formodes, at der vil ske en øget visitering til anden ordning, herunder handicapkørsel, med øgede udgifter til følge.

Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2023 og har et forventet besparelsespotentiale på 1,6 millioner kroner årligt fra 2023.

Plustur kan også nedlægges

Plustur er flextrafik, som kan benyttes i de tilfælde, hvor bussen eller toget ikke kører hele vejen. Hvis tilbuddet nedlægges, vil almindelig Flextur kunne anvendes som transport til bus og tog, medmindre Flextur også nedlægges.

Plustur kan kun bestilles via Rejseplanen som en del af en samlet rejse. Dermed er det et produkt, der kun er attraktivt for få borgere.

Der er et besparelsespotentiale på 1,6 millioner kroner i 2023 og årene frem. Potentialet forudsætter nedlæggelse af Flextur.

Køreplan til busrute 223 kan ændres

Ture kan nedlægges i tidsrummet kl. 23-01

Ruten kører mellem Gråsten og Nordborg fra kl. 04.30 til efter midnat. Turene som køres i tidsrummet kl. 23- 01 kan nedlægges, fordi få benytter ruten i det tidsrum. Der er kun ture efter kl. 23 på torsdage, fredage og lørdage.

Det kan give en et forventet besparelse på 180.000 kroner i 2023 og 360.000 i 2024 og frem.

På rute 223 starter morgenturene op på forskellige tidspunkter inden kl. 6 fra henholdsvis Nordborg, Sønderborg og Gråsten. Turene som køres i tidsrummet inden kl. 06 kan nedlægges, da få benytter ruten i det tidsrum. De øvrige oplandsruter starter kl. 06 og bybusserne kl. 06.30.

Det giver en besparelse på 400.000 kroner i 2023 og 790.000 kroner årligt i 2024 og frem.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
9. december 2022 Sport, Sønderborg

Sønderborg Futsal skal spille mod Hjørring – det gælder topplaceringen i rækken

9. december 2022 Sport

I morgen, lørdag, kl. 14:00 spilles andensidste runde af grundspillet, hvor Sønderborg møder Hjørring på hjemmebane i Humlehøjhallen, og netop de to hold skal fordele første- og andenpladsen mellem sig, hvor Sønderborg fører rækken med to point ned til Hjørring, skriver Sønderborg Futsal. Sønderborg kan med en sejr sikre sig førstepladsen i grundspillet, hvor en […]

Læs mere...