Her kan du se hvilke skoler der bedst løfter eleverne fagligt

21. februar 2019 Uddannelse

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har gennem en årrække beregnet såkaldte socioøkonomiske referencer for grundskolerne i Danmark.

Disse tal sammenstiller elevernes præstationer ved afgangsprøverne i 9. klasse med et udtryk for elevernes socioøkonomiske baggrund, altså med afsæt i de elever, der er på skolen.

Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte skoler handler om de forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne og viser, om skolen giver eleverne et gennemsnitligt fagligt løft set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika.

Artiklen fortsætter under annoncen

Altså er det tænkt ind i Cepos’ undersøgelse, hvilken baggrund eleverne på de enkelte skoler har.

På nogle skoler leverer eleverne rent faktisk bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt, skriver Cepos.

På andre skoler gør det modsatte sig gældende.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har lavet en fyldig teknisk redegørelse for metoden til beregning af de socioøkonomiske referencetal.

Du kan finde din skole i Cepos-undersøgelsen ved at skrive ‘Sønderborg’ i søgefeltet i tabellen HER

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
6. december 2021 KV21, Sønderborg

KV21: Byrådet skal godkende forandringer i forvaltningsstrukturen

6. december 2021 KV21

Gennem konstitueringsforhandlingerne er der løbende arbejdet på at ændre på kommunens forvaltninger og dermed på Styrelsesvedtægterne – og når det sker, så skal ændringerne godkendes på to byrådsmøder, der skal holdes med mindst seks dages mellemrum. Det første af møderne blev holdt i den forgangne uge og på torsdag skal forandringerne endeligt godkendes. Politikerne skal […]

Læs mere...