Kommunen skal give førstehjælp til flere vandløb

4. november 2020 Samfund

Vandløb og andre vådområder er vigtige elementer i landskabet, og deres tilstand er afgørende for deres funktion som levested for planter og dyr. I en national indsats skal Sønderborg Kommune sammen med vandrådet restaurere en række vandløb.

Miljøstyrelsen står bag indsatsen, som hedder Vandområdeplan 3 og dækker perioden 2021-2027.

Det skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

”Umiddelbart tænker de fleste nok, at vi ikke rigtigt har nogen vandløb i Sønderborg Kommune. Men de, der arbejder med området, ved, at vi har mange, og at nogle af dem trænger til en hjælpende hånd. Vi er i fuld gang – sammen med en række interessenter – med at fjerne spærringer, at skifte bund og udlægge grus. Indsatsen styrker plante- og dyrelivet i vandløbene og dermed det samlede miljø, og det kan vi kun bifalde”, lyder det fra formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Indsatsen skal gennemføres i samarbejde med vandrådene, som der er ét af for hvert hovedvandopland. I Sønderborg er det næsten kun Lillebælt, der er opland – og en ganske lille del til Kruså/Vidå. Men hvert vandråd repræsenterer mange interessenter som lodsejere, lystfiskere og andre foreninger, så der er mange, der skal høres, og mange hensyn at tage, inden arbejdet kan gå i gang”, supplerer næstformand, Stefan Lydal.

Et vandløbs funktion som levested for dyr og planter afhænger af vandets kvalitet, mængden af vand samt af vandløbets fysiske form.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indsatsprogrammet for lokale vandløb

Spærring: Skelbæk, Skovbækken, G2 i Gråsten Skovene, Vibæk, Kirmajbæk, Snogbæk og Hundsbjerg Bæk

Udskiftning af bund: Skelbæk, Skovbækken, Pulverbæk, Blå å, Bovrup Bæk, Ballegård Møllebæk

Udlægning af grus: Hundsbjerg Bæk, Stolbro Bæk, Bredbæk, Kallemoos Bæk, Blommeskobbel Bæk

Genslyngning: Skovbækken, Nordborg Bæk, Blommeskobbel Bæk

Etablering af sandfang: Tilløb til Pulverbæk, Nordborg Bæk.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
10. august 2022 Erhverv, Sønderborg

Følg SønderborgNYT på Instagram

10. august 2022 Erhverv

Efter et længere tilløb, og mange opfordringer fra vores læsere, er SønderborgNYT nu på Instagram. Du kan følge SønderborgNYT på Instagram via #sdbnyt eller finde vores Instagram profil her: https://www.instagram.com/sonderborgnyt/ Hilsen Redaktionen  

Læs mere...