Lehmann og Larsen står vagt om sundheden

23. oktober 2015 Politik

Torsdag aften stod Socialdemokraterne bag et arrangement i Sundhedscentret, hvor regionsrådsmedlem Jørn

Helge Larsen fortæller, at livsstilssygdommene koster formuer.

Helge Larsen fortæller, at livsstilssygdommene koster formuer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lehmann og byrådsmedlem Helge Larsen gav deres bud på sundheden i den kommende tid. Arrangementet var ikke alene for partimedlemmer, men for alle, der har interesse i den fælles sundhed.

Det var der otte mennesker, der havde.

“Jeg vil lige starte med at fortælle, at her i Sundhedscentret er det sådan, at man kan komme ind fra gaden, hvis man ønsker at få rettet op på sin livsstil og det er ret nyt”, siger sundhedsudvalgsformand Helge Larsen. Tidligere skulle man visiteres, hvis man havde brug for et forløb i centret.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Jo tidligere vi begynder at rette op på vores livsstil jo bedre er det for os selv og for kommunens pengekasse. Vi bruger lige nu 500 millioner kroner om året på sundhed. De 350 millioner sendes til regionen, som betaling for de borgere fra Sønderborg kommune, der bruger sygehusene.

“I Sønderborg Kommune vil vi gerne forebygge mest muligt, fordi det giver rigtig god mening, når vi ikke æder eller drikker os halvt ihjel”, siger Helge Larsen. Sunde mennesker har det bedre og de er billigere i drift.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udgifterne stiger

De beløb, som Sønderborg Kommune bruger på sygdomsbehandling stiger markant de kommende år.IMG_2622

“Det skyldes blandt andet, at folk udskrives tidligere fra sygehusene og en del får tilbagefald og genindlægges”, siger Helge Larsen. Kommunen har ikke en jordisk chance for selv at styre, hvor mange penge, der skal sendes til sygehusene de kommende år. Når en borger indlægges, så kommer regningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Vi gør rigtigt meget ud af genoptræning og rehabilitering, så patienter igen bliver friske eller igen mestrer mest muligt”, siger sundhedsudvalgsformanden.

Som fakta fortælle han, at rigtigt mange borgere i Sønderborg har en kronisk sygdom, at 62 procent vejer for megetIMG_2621 og det tal er stigende.

Artiklen fortsætter under annoncen

Åbenbart er det muligt at begå selvmord med kniv og gaffel.

“Vi kan ikke forlange, at borgerne gør noget ved alkoholvaner, rygning og overvægt, men vi kan opfordre”, siger Helge Larsen. Heller ikke i kommunen egne rækker er man nået til, at de ansatte indenfor sundhedsektoren skal være sunde rollemodeller.

“Der er vi ikke nået til – endnu. Men i kommunens sundhedsordning er der et ekstra tilbud om et håndholdt forløb for medarbejdere, der har mod på at lægge livsstilen om”, siger Helge Larsen.

Vigtigt vi beholder regionerne

“Først af alt vil jeg sige, det er vigtigt, vi bevarer regionerne, fordi det er regionerne, der sikrer, at sygehusene ikke bliver profitvirksomheder”, siger regionsrådsmedlem Jørn Lehmann. Han fortæller, at vi lige nu bruger omkring 11 procent af bruttonationalproduktet på sygehusene.

“Og det tal stiger snart til mellem 40 og 48 procent”, siger han. Forklaringen er den demografiske udvikling og ikke mindst vores livsstil.

Jørn Lehmann håber, at sundhed fremover tænkes så bredt som muligt. Nemlig fysisk, psykisk og socialt velvære.

Jørn Lehmann håber, at sundhed fremover tænkes så bredt som muligt. Nemlig som fysisk, psykisk og socialt velvære.

Jørn Lehmann fortæller, der kommer mange nye ting i hospitalsverdenen, som vil revolutionere vores opfattelse af behandling.

“Der kommer meget mere telemedicin, hvor kontakten mellem patient og behandler foregår via internettet. Og vi kommer til at blive behandlet med skræddersyet medicin, der sættes sammen ud fra vores DNA. Det vil sikre os medicin, der virker i stedet for den medicin vi får i dag”, siger Jørn Lehmann. Han fortæller, det er vigtigt, at sygehusene hele tiden tænker i nye måder at hjælpe patienter på.

“Angste og selvmordstruede kan i dag bruge nettet, når de føler sig pressede og det er en billigere løsning end at de skal henvende sig på sygehuset. Ordningen fungerer døgnet rundt og den virker”, siger han.

“På sigt kan de praktiserende – og iøvrigt meget profitfokuserende læger – blive afløst af offentligt ansatte læger, som møder patienterne via internettet”, siger Jørn Lehmann. Og han mener, der er penge at spare, hvis man sikrer, at mennesker har det godt i deres hverdag.lægevagt

“At de har en bolig, noget at fylde dagen ud med og at de har nogle andre mennesker at være sammen med. Vi er nødt til at tænke sundhed i bred forstand og ikke så snævert som Jobcentrene gør i dag”, siger regionspolitikeren. Livskvalitet måles ikke kun på nytteværdi.

Region Syddanmark gør også i forebyggelse.

“Vi laver sundhedshuse i kommunerne i den udstrækning, som vi har penge til”, siger han. Kun på den måde kan vi sikre, der er læger i yderområderne.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
24. juni 2021 Samfund, Sønderborg

Juridisk brevkasse: Advokathuset Muurholm svarer på læser-spørgsmål om ophævelse af fælles forældremyndighed

24. juni 2021 Samfund

Kære Brevkasse, Jeg har to drenge på 6 og 8 år med min ekskone. Vi har fælles forældremyndighed, og hun har bopælen på begge børn. Der har altid været et højt konfliktniveau, og vores samarbejde fungerer bare ikke. Børnenes mor overholder næsten ingen af de aftaler, som vi indgår med hinanden, herunder vedrørende samvær, og […]

Læs mere...