Næstformændene i byrådets udvalg får ekstra honorar

27. november 2017 KV2017 Skrevet af: Ole Kæhler

Mandag blev en helt ny samarbejdsform i byrådet forklaret på et pressemøde på Hotel Comwell og en nyhed mere er, at næstformændene i de forskellige udvalg også får et honorar for det arbejde, der følger med.

“Jeg er godt tilfreds med samarbejdsaftalen og vil lige nævne, at de ekstra penge, der gives til næstformændene ikke påvirker noget andet, fordi det blot er en omfordeling. For Venstre betyder aftalen, at vores forslag kan bringes i spil i de forskellige udvalg, så vi ikke længere en nødt til at tage dem direkte i byrådet som et ekstra punkt på dagsordnerne”, siger Peter Hansen fra Venstre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er tale om en såkaldt teknisk konstitueringsaftale, hvor Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti og Fælleslisten senest den 7. december fremlægger de tre partiers fælles arbejdsgrundlag for de kommende fire år. Venstre og Dansk Folkeparti er således ikke forpligtiget af de tre partiers arbejdsgrundlag i forhold til fremlægning af egne politiske forslag.

De otte udvalg

Økonomiudvalget:
Formand Erik Lauritzen (A)

Børn- og Uddannelsesudvalget:
Formand: Claus Klaris (V)
Næstformand: Jesper Smaling (A)

Artiklen fortsætter under annoncen

Teknik- og Miljøudvalget:
Formand: Aase Nyegaard (L)
Næstformand: Stefan Lydal (O)

Kultur-, Handel- og Turismeudvalget:
Formand: Stephan Kleinschmidt (S)
Næstformand: Jesper Kock (A)

Erhvervsudvalget:
Formand: Gerhard Berthelsen (S)
Næstformand: Heidi F. Jørgensen (V)

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget:
Formand: Jan Prokopek Jensen (A)
Næstformand: Preben Storm (A)

Social- og Seniorudvalget:
Formand: Preben Storm (A)
Næstformand: Ganeswaran Shanmugaratnam (A)

Artiklen fortsætter under annoncen

Sundhedsudvalget:
Formand: Helge Larsen (A)
Næstformand: Didde Lauritzen (A)

Endvidere oprettes et §17, stk.4-udvalg, et såkaldt ad-joc-udvalg, for landdistrikter, natur og fødevarer, hvor socialdemokrat Charlotte Riis Engelbrecht besætter formandsposten, mens Kirsten Backmann fra Slesvigsk Parti får næstformandsposten.

Det skal bemærkes at landdistriksudvalget refererer direkte til Økonomiudvalget.

Borgmester Erik Lauritzen glæder sig over aftalen og anerkender alle byrådets partier for den samarbejdsvilje og positive tilgang de har haft under forhandlingerne