Nye spilleregler i Mølleparken

6. november 2015 Kultur Skrevet af: Ole Kæhler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på et møde i april måned at meddele varsel om påbud til Fonden Mølleparken samt sende det i høring. Varslet har været i høring hos 467 naboer samt hos Fonden Mølleparken.

Der er i høringsperioden skrevet 23 høringssvar.Mølleparken

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er kommet 18 positive tilkendegivelser vedrørende Mølleparken og de arrangementer, der afholdes. Bl.a. gives der udtryk for, at det er flotte arrangementer, der giver liv i byen, et større kulturelt miljø og sætter Sønderborg på landkortet.

Der er 5 borgere, der føler sig generet af lydniveauet, og som mener, at lydniveauet skal sættes ned.

Når Kultur i Syd har koncerter, så kan det genere nattesøvnen for de omkringboende.

Spilleregler i Mølleparken

 1. Der må holdes 14 dage/år med koncertarrangementer med forstærket musik. Her må det ækvivalente støjniveau ikke overstige 103 dB(A) målt over 15 minutter ved mixerpulten, som den er placeret i dag. Dette svarer til en støjgrænse på 97 dB(A) i skel til nærmeste beboelse.
 2. Artiklen fortsætter under annoncen

 3. Koncerter skal afvikles fredage, lørdage eller en helligdag, med mulighed for at flytte 3-5 af arrangementerne til en anden ugedag efter behov.
 4. Koncerter på fredage og lørdage skal slutte senest kl. 23.30. Koncerter på andre ugedage skal slutte senest kl. 22.30.
 5. Der må ikke afspilles musik under oprydning efter koncerterne.
 6. Oprydning efter koncerter skal foregå umiddelbart efter koncertophør, og skal være afsluttet senest kl. 02.00. På dage med koncert den efterfølgende dag, skal oprydningen være afsluttet senest kl. 01.00.
 7. Artiklen fortsætter under annoncen

 8. Oprydning skal foregå ved at materiel transporteres på ’Kælkebakken’ inde på området. Kælkebakken skal have en belægning, der minimerer støjen fra transportaktiviteterne.
 9. Sønderborg Kommune kan på et senere tidspunkt kræve, at Fonden Mølleparken dokumenterer, at grænseværdierne for støj i vilkår 1 er overholdt. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket den udvidede usikkerhed er mindre end grænseværdien. Hvis grænseværdierne er overholdt, kan der kun kræves en årlig måling. Alle udgifter til dokumentationen skal betales af Fonden Mølleparken.
 10. Artiklen fortsætter under annoncen

 11. Dokumentation for at grænseværdierne for støj i vilkår 1 er overholdt skal udføres som ’miljømåling-ekstern støj’ i overensstemmelse med kravene i kvalitetsbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens vejledninger for støj. Den udvidede usikkerhed på målinger eller beregninger må ikke overstige 3 dB(A). Målinger eller beregninger skal udføres af en person eller firma som er godkendt hertil af Miljøstyrelsen.

 

 

14. april 2024 112, Sønderborg

Første brand i år der skyldes brug af ukrudtsbrænder

14. april 2024 112

Lørdag aften kørte Beredskab Sønderborgs brandbiler til Kær Bygade, fordi der var brand i et skur, hvor der var brænde. “Vi fik slukket ilden og tjekket ekstra grundigt, så vi var sikre på, der ikke var glæder, som lå og ulmede”, sagde indsatsleder, Bo Olesen, til SønderborgNYT. Ejeren af brændeskuret fortalte til SønderborgNYT, at han […]

Læs mere...